Sprievod svetla rozžiaril Nitru

Na Nitrianskom hrade požehnali 3. decembra adventný veniec a sviecu, ktorej svetlo priniesli do adventného mestečka v Nitre.
Tibor Ujlacký 05.12.2023
Sprievod svetla rozžiaril Nitru

Na adventnom venci sa rozhorela prvá svieca. Na nádvorí Nitrianskeho hradu ju zapálil Miroslav Cimerák. Snímka: Tibor Ujlacký

Malí i veľkí pútnici s kahancami, svietnikmi a lampášmi sa na Prvú adventnú nedeľu zišli na hornom nádvorí Nitrianskeho hradu pri soche svätého Jána Pavla II. Spoločne sa zúčastnili na slávnostnom požehnaní adventného venca a zapálení prvej sviece.

Kancelár biskupského úradu Miroslav Cimerák vyzval prítomných, aby uvažovali o skutočnom význame Adventu, počas ktorého sa kresťanský svet pripravuje na oslavu narodenia Ježiša Krista.

Dodal, že adventný veniec je symbol víťazstva prisľúbeného každému človeku cestou viery, nádeje, lásky a dobroty.  Potom udelil všetkým pútnikom požehnanie na cestu a vyslal sprievod svetla do adventného mestečka na Svätoplukovom námestí.

Veriaci sa počas púte zastavili pri mariánskom stĺpe pod Nitrianskym hradom, kde si spomenuli na zosnulých, a pri soche kniežaťa Pribinu, kde si uctili pamiatku našich predkov. Po príchode pútnikov sa na Svätoplukovom námestí uskutočnilo slávnostné otvorenie adventného mestečka a rozsvietenie vianočného stromu.