SSV predstavil projekt Daruj členstvo na krst

V Trnave sa 25. septembra 2018 zišiel na jesennom zasadnutí Výbor Spolku svätého Vojtecha (SSV), ktoré sa začalo slávením svätej omše v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie v historickej budove SSV v Trnave. Hlavným celebrantom bol predseda SSV Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup.
Daniel Dian 26.09.2018
SSV predstavil projekt Daruj členstvo na krst

Tento rok zrekonštruoval Spolok svätého Vojtecha aj predajňu v Ružomberku. Vynovené priestory požehnal 24. septembra 2018 riaditeľ SSV Ivan Šulík.. Snímka: Martina Grochálová

Riaditeľ SSV Ivan Šulík informoval o rekonštrukcii predajní SSV v Nitre a Banskej Bystrici, o príprave vydania nových liturgických kníh ako napríklad Spoločných modlitieb veriacich I. či Rímskeho misála, ktorého liturgické texty sú v schvaľovacom procese na Kongregácii pre Boží kult a disciplínu sviatostí vo Vatikáne.

Členov výboru oboznámil s najnovšími publikáciami SSV, medzi ktoré patrí aj pestrá ponuka kalendárov na rok 2019, a predstavil projekt Darujte členstvo v SSV ako darček na krst.

Spolok svätého Vojtecha v septembri vyexpedoval členské publikácie, medzi ktoré patrí kalendár Pútnik svätovojtešský, pútavý životopisný román o sv. Hildegarde z Bingenu od známeho autora Wilhelma Hünermanna Živé svetlo a DVD s talianskou komédiou Ako Pán Boh dá.

Výbor SSV schválil novú vedúcu členského oddelenia Slavku Nádaskú a rozhodol, že 30. marca 2019 sa bude v Trnave konať Valné zhromaždenie SSV.