Staré Hory privítali kresťanských zdravotníkov

V Bazilike Návštevy Panny Márie na Starých Horách sa 8. júna stretlo približne 200 zdravotníkov z celého Slovenska na ich štvrtej celoslovenskej púti.
Ján Viglaš 10.06.2019
Staré Hory privítali kresťanských zdravotníkov

V areáli Studničky sa zdravotníci pomodlili ruženec so zamysleniami, ktoré prepájali tajomstvá so skutočnosťami, s ktorými sa stretávajú v svojom povolaní. / Snímka: Andrea Eliášová


Púť zdravotníkov 8. júna pripravila Rada KBS pre pastoráciu v zdravotníctve. Začala sa svedectvami, ktoré predniesli lekárka Janka Boboková z Bratislavy, zdravotná sestra Zuzana Štenková z Prešova a duchovný v banskobystrickej nemocnici Martin Pečarka.

Svätú omšu celebroval Branislav Koppal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy, s ktorým koncelebrovali prítomní kňazi slúžiaci ako nemocniční duchovní v slovenských nemocniciach. V homílii Branislav Koppal poukázal na výnimočnú pozornosť, ktorú kresťanská viera venuje ľudskému telu, pretože ono sa stalo nástrojom spásy v osobe Ježiša Krista a veľkonočné tajomstvo tak hovorí aj o určení každého ľudského tela na vzkriesenie.

Zdravotnícky systém v súčasnosti prirovnal k určitej podobe zložitosti organizmu ľudského tela, pričom vyjadril pochopenie pre zdravotníkov, ktorí osobitne bolestivo prežívajú rany na tele systému zdravotníctva u nás. Na príklade vzkrieseného Krista, ktorého reálne vzkriesené telo nieslo oslávené rany, povzbudil prítomných zdravotníkov, že aj oni, hoci sami zranení, sa môžu stať tými, ktorí budú uzdravovať rany zdravotníctva na Slovensku.

Po svätej omši sa pútnici presunuli do areálu Studničky, kde predniesli modlitbu slávnostného ruženca so zamysleniami, ktoré prepájali veľkonočné tajomstvá a očakávané Turíce so skutočnosťami, s ktorými sa zdravotníci stretávajú v svojom povolaní. Púť zakončili obnovením zverenia zdravotníkov svätým Kozmovi a Damiánovi a možnosťou uctiť si relikvie týchto nezištných svätých lekárov.