Starí a chorí sú odsúvaní na okraj spoločnosti

Téme ochrany ľudskej dôstojnosti starých a chorých sa venovala konferencia, ktorá sa 7. februára konala na Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Ján Lauko 12.02.2019
Starí a chorí sú odsúvaní na okraj spoločnosti

O dôstojnosti starých a chorých hovorili (zľava) Ján Ďačok, Graziano Borgonovo či Stanislav Zvolenský. / Snímka: Peter Zimen


Podujatie organizovala Konferencia biskupov Slovenska, ktorá témou ľudskej dôstojnosti chcela upriamiť pozornosť aj na tretí Národný pochod za život. Ten sa bude konať 22. septembra 2019 v hlavnom meste.

Na konferencii vystúpil zástupca vatikánskej Kongregácie pre náuku viery Graziano Borgonovo, ktorý hovoril o dôstojnosti ľudského života v magistériu. Pripomenul, že pre chorých je dôležitá viera v spojenie s Kristom v utrpení. „Kristus netlmil svoje utrpenie, zobral to celé na seba, a tým ukázal, že človek vo svojich bolestiach a súženiach nie je sám,“ uviedol Graziano Borgonovo.

Ešte pred ním sa prihovoril predseda KBS Stanislav Zvolenský. Upozornil, že žijeme v prostredí, ktoré je orientované na úspešných a zdravých ľudí, no vyhýba sa otázkam smrti, zomierania, choroby. „Realita napovedá, že starí a chorí ľudia čelia v spoločnosti diskriminácii, nie sú považovaní za jej plnohodnotných členov, ale sú odsúvaní na okraj. Mám obavy, že v situácii, keď starí a chorí ľudia sa neberú spoločnosťou vážne a stále viac sú v najťažších chvíľach izolovaní, ba dokonca vnímaní ako príťaž, otvárajú sa dvere pre diskusiu o eutanázii ako o poslednom ,milosrdenstve‘, ktorým vytrhneme starého alebo chorého človeka zo špirály fyzického a duševného utrpenia,“ uviedol arcibiskup Zvolenský.

Jezuita Ján Ďačok z Pápežskej univerzity Gregoriana v Ríme vo svojom príhovore poznamenal, že postmoderný človek je človek neistoty, strachu, obáv. „Je to človek, ktorý nemá perspektívu do budúcnosti. Je spokojný tu a teraz, odstrihuje však svoju minulosť. Nevie odkiaľ je, kam ide. Cíti sa však dobre a pritom nevie, koľko na tomto svete zostane. Preto sa bráni všetkému, čo je preňho nepríjemné či nekontrolovateľné, ako napríklad smrť.“
Na konferencii zazneli aj príspevky o hospicových zariadeniach na Slovensku, eutanázii či paliatívnej starostlivosti.