Starí rodičia mali diecéznu púť

V Lednických Rovniach sa konala jubilejná desiata diecézna púť starých rodičov. Povzbudiť ich prišiel žilinský biskup Tomáš Galis.
Miroslav Janás 29.07.2019
Starí rodičia mali diecéznu púť

Pútnický areál v Lednických Rovniach zaplnili starí rodičia. / Snímka: Ondrej Chmelík


Víkend 27. a 28. júla patril vo farnosti Lednické Rovne desiatej diecéznej púti starých rodičov Žilinskej diecézy. Púť pri Kaplnke sv. Anny sa začala spovedaním kajúcnikov, modlitbou posvätného ruženca, litániami a pokračovala svätou omšou, ktorú celebroval súdny vikár Žilinskej diecézy Jozef Bagin.

Púť vyvrcholila v nedeľu slávnostnou svätou omšou, ktorú slúžil žilinský biskup Tomáš Galis. V homílii žoviálnym spôsobom pripomenul, že sám patrí do kategórie seniorov, a teda z vlastnej skúsenosti vie, čo znamená obdobie staroby. V reči zaznelo konštatovanie: „Keby mladí v svojom veku vedeli a starí vo svojom veku mohli, tak by bolo len málo vecí, ktoré by boli neuskutočniteľné.“ Nedostatok skúseností v období mladosti a nedostatok síl a zdravia v období zrelosti sú tým, čo nás do značnej miery obmedzuje.

Pútnici dostali od žilinského biskupa veľa povzbudenia. Poďakovať za tento dar živého slova, ktorý biskup Galis priniesol a ponúkol všetkým zúčastneným, prišli pred záverečným požehnaním aj zástupcovia starých rodičov.