Strahovský opát navštívil Belú

V poslednú júlovú nedeľu zavítal do farnosti Belá v dekanáte Varín vzácny hosť až z Prahy. Bol ním Daniel Peter Janáček, OPraem, opát kráľovskej kanónie premonštrátov na Strahove, ktorý je v poradí jej 71. opátom.
Peter Filo 27.07.2021
Strahovský opát navštívil Belú

V poslednú júlovú nedeľu zavítal do farnosti Belá v dekanáte Varín vzácny hosť až z Prahy. Bol ním Daniel Peter Janáček, OPraem. Snímka: Michal Vrábel

Pôvodne pochádza z farnosti Jasenica pri Považskej Bystrici a už 30 rokov je v Prahe. Strahovský opát bol slávnostným kazateľom na hodovej slávnosti vo farskom kostole, zasvätenom svätej Márii Magdaléne. V homílii sa zameral na osobnosť tejto svätice.

„Počúvajme aj my svoje meno ako Mária Magdaléna, aby sme sa obrátili k Ježišovi. Aby toto bolo ťahákom k nášmu životu. Preto sa modlime: svätá Mária Magdaléna, uč nás žiť z odvahy a viery, uč nás nemalomyseľnieť nad svojou úbohosťou. Uč nás láske ku Kristovi, ktorý nás môže zbaviť každej záťaže.

Pomáhaj nám svojím orodovaním, aby sme boli svedkami radostnej zvesti Ježiša Krista všade tam, kde chýba pokoj, viera a láska.“ Opát Daniel Peter Janáček na záver slávnosti požehnal obnovený kríž pred kostolom.