Stretnutie s pápežom Františkom sa nieslo v rodinnej atmosfére

Návšteva Svätého Otca na Slovensku bola historickou udalosťou aj pre slovenských jezuitov. Svätý Otec ich prijal na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave hneď v prvý večer svojho pobytu na Slovensku 12. septembra.

Jozef Bartkovjak SJ 14.09.2021
Stretnutie s pápežom Františkom sa nieslo v rodinnej atmosfére

Snímky: Jozef Bartkovjak, SJ

Medzi 53 kňazmi i rehoľnými bratmi všetkých vekových kategórií strávil pápež František takmer hodinu a pol. Na pozvanie pápeža Františka sa slovenskí jezuiti zišli z rôznych miest, kde pôsobia: z Bratislavy, Prešova, Košíc, Ružomberka, Piešťan, Trnavy, Ivanky pri Dunaji, ale i z Ríma a ukrajinského Ľvova. Spolu s nimi bol na stretnutí taliansky jezuita páter Antonio Spadaro, šéfredaktor jezuitského časopisu La Civiltà Cattolica.

V spontánnej atmosfére mocne pocítili bratský a otcovský vzťah pápeža. Bola to pre každého z nich príležitosť spoznať ho celkom rodinne, zblízka a posilniť sa vo vlastnej rehoľnej identite. Jezuiti svoju vernosť Kristovmu námestníkovi na zemi vyjadrujú aj osobitným rehoľným sľubom, že sa s ochotou vydajú na každú misiu, ktorú im naznačí.

Za všetko hovorí pápežovo gesto, keď si namiesto pripraveného kresla vzal obyčajnú stoličku a posadil sa celkom blízko k spolubratom. V mene všetkých ho na úvod pozdravil páter provinciál Jozef Šofranko. Svätý Otec každému venoval ruženec, oni si spoločne pripravili pre neho tri dary. Veľký papierový kvet ruže, ktorý vyrobili deti, rodiny a dobrovoľníci v Centre pomoci pre rodinu v Trnave, je symbolom modlitieb za Svätého Otca a za jeho úmysly. Papierové lupene deti vystrihli z fotografií zo života ich rodín a sú medzi nimi aj portréty kandidátov blahorečenia Tomáša a Františka Munkovcov a pátra Vendelína Javorku.

Keďže doménou jezuitov je okrem dávania duchovných cvičení aj intelektuálny apoštolát, druhým darom bola publikácia biblických komentárov ku Knihe žalmov, ktorá je ovocím spolupráce slovenských jezuitov s biblistami katolíckych, ale aj evanjelických fakúlt a tiež so židovskou obcou.

Tretí dar vyjadril zakorenenie vo svedectve viery, ktoré vydali rehoľní spolubratia v časoch komunistického prenasledovania. Čerstvo vydaná knižná publikácia o osobnostiach slovenských jezuitov z tej doby je v angličtine a nesie názov Watersource from the rock (Voda zo skaly).