Sú otvorení pre niečo nové

V seminárnom Kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach sa 6. novembra uskutočnilo za prítomnosti košického pomocného biskupa Mareka Forgáča prijatie medzi kandidátov trvalého diakonátu.
Jaroslav Fabian 07.11.2022
Sú otvorení pre niečo nové

Košický pomocný biskup Marek Forgáč s kandidátmi na prijatie trvalého diakonátu. Snímka: Jaroslav Fabian

Peter Benčo, Pavol Bicák, Pavol Viliam Falis, Martin Kahanec, Erik Kostelník a František Tkáč po homílii vystúpili z radu a každý z nich odpovedal: „Tu som.“

Na otázky, či chcú utvárať svojho ducha, dovŕšiť svoju prípravu a verne slúžiť Kristovi, odpovedali biskupovi spoločne: „Chcem.“

Jozef Kohut, ktorý sa počas úvodného formačného roka stretával s kandidátmi v seminári, im zaželal, aby mali chuť pokračovať ďalej tak, ako začali, aby si zachovali radosť a odhodlanie.

„Obdivujem to, že sú to chlapi, ktorí majú svoje stabilné zamestnanie a rodinu, a že sú otvorení aj pre niečo nové.“

Biskup Marek Forgáč sa teší, že v Košickej arcidiecéze teraz prichádza nová vlna kandidátov, ktorí sú prijatí do trojročnej formácie.

„Sú i takí, ktorí si ešte potrebujú dokončiť teologické štúdiá, aby mohli potom nastúpiť do samotnej formácie. Nech im nadšenie ostane a vydrží a nech to obohacuje ich osobný život a požehnáva celú rodinu.“