Svätice dnešnej nedele

V liturgickom kalendári dnes môžeme nájsť svätú Hedvigu, rehoľníčku, a sv. Margitu Máriu Alacoque, pannu.
Zuzana Artimová 16.10.2022
Svätice dnešnej nedele

Kaplnka v Paray-le-Monial. Oltárny obraz zachytáva zjavenie Božského Srdca Ježišovho svätej Margite Márii Alacoque. Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Svätá Hedviga

Svätá Hedviga sa narodila v Bavorsku okolo roku 1174.

Vychovávali ju rehoľné sestry benediktínky v Kitzingene nad Mohanom.

Ako veľmi mladá sa vydala za sliezske knieža Henricha I. Mali spolu sedem detí: štyroch synov a tri dcéry.

Hedviga prežila smrť svojho manžela i svojich šiestich detí, okrem dcéry Gertrúdy.

Viedla nábožný život. S láskou a dobročinnosťou sa venovala chudobným a chorým, ale i väzňom.

Zakladala nemocnice, kde mohli núdzni pacienti dostať potrebnú starostlivosť.

Po manželovej smrti vstúpila do trebnického kláštora rehoľných sestier cisterciánok. Tento kláštor založila v roku 1202.

Kláštor viedla Hedvigina dcéra Gertrúda.

V roku 1243 tam Hedviga zomrela.

Za svätú ju vyhlásil pápež Klement IV. v roku 1267.

 

Modlitba k svätej Hedvige

Všemohúci Bože,

vo svätej Hedvige si dal kresťanskému ľudu žiarivý vzor evanjeliovej pokory;

daj, prosíme, aby nám jej mocný príhovor zaistil tvoju pomoc.

Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh

a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

 

Svätá Margita Mária Alacoque

Táto známa svätica sa narodila 22. júla 1647 v Lhatecoure vo Francúzsku.

Nemala ľahké detstvo, jej otec zomrel a mama bola veľmi chorá. O domácnosť sa starali príbuzné, ktoré Margitu i jej matku ponižovali.

Napriek tomu, že mama si priala, aby sa Margita vydala, nestalo sa tak. Margita túžila vstúpiť do kláštora.

Prijali ju medzi sestry Návštevy Panny Márie v Paray-le-Monial, kde obdivuhodne rýchlo napredovala na ceste dokonalosti.

Mala mystické zjavenia, ktoré súviseli s úctou Ježišovho Srdca.

Výraznou mierou sa zaslúžila o rozšírenie a prehĺbenie úcty k Božskému Srdcu Ježišovmu v Cirkvi.

Vďaka Božej milosti a Margitiným mystickým zážitkom poznáme dnes prisľúbenia Božského Srdca tým ľuďom, ktorí ho budú uctievať.

Pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu patrí medzi obľúbené a pravidelné modlitby v celej Cirkvi.

Zomrela 17. októbra 1690 v Paray-le-Monial.

Jej blahorečenie sa konalo v roku 1864 a kanonizácia v roku 1920.

 

Modlitba k svätej Margite Márii Alacoque

Milosrdný Bože,

ty si dal svätej Margite nazrieť do tajomstva lásky tvojho Syna, ktorá prevyšuje všetko poznanie;

prosíme ťa, aj nám daruj svojho Ducha, aby sme poznali Kristovu lásku

a mali účasť na bohatstve tvojho božského života.

Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh

a s tebou žije  a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

 

Zdroj: Liturgia hodín na posvätenie času. Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2009