Svätomartinská zbierka pomôže po zemetrasení

Bratislavská arcidiecéza pri príležitosti sviatku svätého Martina, patróna katedrálneho chrámu i celej arcidiecézy, pozýva veriacich zapojiť sa do tradičnej svätomartinskej zbierky.
TK KBS 12.11.2023
Svätomartinská zbierka pomôže po zemetrasení

Pohľad na časť zničeného interiéru kostola v Nižnej Sitnici. Snímka: Jaroslav Fabian

Svätomartinská zbierka sa uskutoční v nedeľu 12. novembra.

Výťažok zo zbierky je určený na pomoc po zemetrasení na východnom Slovensku, predovšetkým na opravu kostolov v obciach Jankovce, Nižná Sitnica, Korunková, Sopkovce a Pakostov.

Tradičná svätomartinská dobročinná zbierka sa koná každoročne pri príležitosti slávnosti patróna Bratislavskej arcidiecézy sv. Martina.

 

Svätomartinská zbierka v rokoch

2009

Prvá Svätomartinská zbierka sa konala v roku 2009.

Jej výťažok bol určený na pomoc spoločenstvu Cenacolo v Kráľovej pri Senci, čiže na pomoc ľuďom na ceste oslobodenia sa z rôznych škodlivých závislostí.

Vyzbieralo sa celkom 73 889,39 eura, ktoré boli použité na prestavbu a prístavbu domu pre Cenacolo v Kráľovej pri Senci.

 

2010

V roku 2010 bola Svätomartinská zbierka milodarov určená na povodňami zničený most v obci Bukovce na východe Slovenska.

Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský odovzdal vtedajšiemu starostovi obce Bukovce Jaroslavovi Paličkovi výťažok zbierky vo výške 84 228 eur.

 

2011

Zbierka z roku 2011 vo výške 89 400 eur putovala do Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave.

Peniaze nemocnica investovala do rekonštrukcie a rozšírenia Jednotky intenzívnej starostlivosti Oddelenia patologických novorodencov.

 

2012

Prístrojové vybavenie škôl pre slabozrakých a nevidomých v Bratislave a v Levoči zakúpili ich zástupcovia z výnosu svätomartinskej zbierky v roku 2012.

Veriaci Bratislavskej arcidiecézy vyzbierali 84 000 eur.

Symbolické šeky na zakúpenie prístrojov prevzali riaditelia škôl od bratislavského pomocného biskupa Jozefa Haľka.

Obe inštitúcie dostali polovicu zo zbierky.

 

2013

Výťažok z roku 2013 putoval na kotolňu a vykurovacie zariadenie v Nocľahárni sv. Vincenta de Paul v Bratislave.

Symbolický šek so sumou 84 460 eur od arcibiskupa Zvolenského prevzal v Bratislave Juraj Barát, vtedajší riaditeľ neziskovej organizácie Depaul Slovensko, ktorá nocľaháreň prevádzkuje.

 

2014

Zbierku v roku 2014 si prevzali zástupcovia ôsmich základných a materských škôl pre žiakov so sluchovým postihnutím z Bratislavy, Lučenca, Kremnice, Levoče, Prešova a Červenice.

Veriaci vyzbierali 76–tisíc eur.

Symbolický šek si od arcibiskupa Zvolenského prevzali zástupcovia základných a materských škôl.

Použili ho na zabezpečenie pomôcok pre nepočujúce deti na školách

 

2015

O rok neskôr veriaci Bratislavskej arcidiecézy podporili projekty na pomoc utečencom.

Svätomartinská dobročinná zbierka vyniesla rekordnú čiastku – 121 400 eur.

Výťažok putoval na zabezpečenie fungovania zdravotníckej kliniky blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej neďaleko irackého Erbilu a na vzdelávací program pre deti utečencov v Jordánsku a Libanone.

 

2016

Podpora z roku 2016 bola určená na zabezpečenie podpory „domovom na polceste“, ktoré slúžia mladým ľuďom vychádzajúcim z detských domovov a centrám na obnovu rodín, ktoré sa dostali do krízy.

Arcibiskup Zvolenský odovzdal Jozefovi Mikloškovi, predsedovi Spoločnosti priateľov detí z detských domovov „Úsmev ako dar“, výťažok vo výške 94 000 eur.

 

2018

V roku 2018 bola zbierka určená na výstavbu Pastoračného centra bl. Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom.

Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober prebral z rúk arcibiskupa Zvolenského výťažok zbierky vo výške 104-tisíc eur.

Boli určené na výstavbu pastoračnej miestnosti v Centre bl. Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, ktoré je zamerané na preventívnu, formačnú a uzdravujúcu službu pre mladých ľudí.

 

2019

V roku 2019 zbierka podporila štúdium a pobyt v seminári pre bohoslovcov Diecézy Gikongoro v Rwande a štúdium a pobyt v seminári pre bohoslovcov Arcidiecézy Erbil v Iraku.

Vyzbieralo sa 104 689 eur.

 

2021

Výnos zbierky z roku 2021 vo výške 138 900 eur bol určený na výstavbu zariadenia pre seniorov v obci Hrušky, ktorí si po tornáde na Morave sami nedokázali obnoviť svoje zničené domy a sú odkázaní na pomoc iných.

Symbolický šek s touto sumou odovzdal arcibiskup Zvolenský do rúk brnianskeho biskupa Vojtěcha Cikrleho.

 

2022

Zbierka, ktorá sa konala v roku 2022, vyniesla čiastku 162 652 eur.

Polovica putovala na nákup polohovacích postelí pre chorých v Nemocnici milosrdných bratov v Bratislave, druhá na nákup mamografického prístroja, aby mohli pomáhať v skorom odhalení onkologických ochorení v Onkologickom ústave svätej Alžbety v Bratislave.

-TK KBS-