Svätú omšu tam slúžili po 40 rokoch

V obnovenom hornom kostole banskoštiavnickej kalvárie slávili prvú svätú omšu od 70. rokov minulého storočia.
Martin Macharik 09.08.2019
Svätú omšu tam slúžili po 40 rokoch

Prvá svätá omša v hornom kostole banskoštiavnickej kalvárie, ktorý v uplynulých rokoch prešiel komplexnou obnovou. / Snímka: Martin Macharik


História banskoštiavnickej kalvárie sa píše od roku 1744, keď sa začala výstavba ojedinelého komplexu 24 kaplniek a kostolov na kopci Scharffenberg. Po 200 rokoch bohatého náboženského života sa znárodnením v roku 1951 prerušili tradície a časom klesol počet bohoslužieb na jedinú ročne. Boli aj roky, keď nebola žiadna bohoslužba. Zub času, úmyselná devastácia a ešte aj vojnové škody boli dôvodom, prečo sa v roku 2007 začala komplexná obnova pod vedením Kalvárskeho fondu.

V októbri 2018 sa ukončila hlavná etapa obnovy celého areálu. V roku 2013 boli obnovené bohoslužby v zreštaurovanom dolnom kostole a ich počet každoročne stúpa. Na banskoštiavnickú kalváriu sa tak vracia náboženský život, stáva sa vyhľadávaným cieľom pobožnosti krížových ciest pre veriacich z celého Slovenska.

V hornom kostole sa podľa pamätníkov slúžila posledná svätá omša niekedy v 70. rokoch minulého storočia. Kostol zažil posledné opravy v roku 1980, ale bohoslužby sa už do neho nevrátili.

V utorok 6. augusta sa veriaci v Banskej Štiavnici konečne dočkali obnovenia tradície bohoslužieb aj v tomto kostole. Na sviatok Premenenia Pána prišiel odslúžiť svätú omšu biskup František Rábek, ordinár OZ a OS SR.

Na záver bohoslužby bola požehnaná pamätná tabuľa biskupovi Michalovi Buzalkovi, ktorý sa narodil v roku 1885 v neďalekom Svätom Antone a motív horného kostola banskoštiavnickej kalvárie používal v svojom biskupskom erbe.