Svätý Dominik zavítal na Slovensko

V priebehu septembra po Slovensku putovali relikvie svätého Dominika. Otca dominikánskej rodiny si veriaci mohli uctiť od východu až po západ našej krajiny.

Ján Lauko 28.09.2021
Svätý Dominik zavítal na Slovensko

Do Kaplnky bl. Imeldy v kláštore dominikánok v Dunajskej Lužnej si relikvie svätého Dominika prišli uctiť aj deti z miestnej materskej školy. Snímka: Erika Litváková

Púť relikvií svätého Dominika sa konala pri príležitosti 800. výročia jeho narodenia pre nebo. Relikvie postupne zavítali do Petrovian, Košíc, Zvolena, Žiliny, Tvrdošína, Chlebníc, Hlohovca, Trnavy, Dunajskej Lužnej, Bratislavy a Skalice. Vrcholom týchto mimoriadnych dní je celoslovenské stretnutie dominikánskej rodiny a svätá omša za účasti magistra rehole v národnej svätyni v Šaštíne 1. a 2. októbra.

Relikviár s ostatkami svätého Dominika bol zapožičaný z rímskeho kláštora klauzúrnych sestier na Monte Mario, kde sú aj dve Slovenky. Celý symbol relikviára je maják. Základ je z mramorového kameňa, ktorý obkolesujú tri stuhy dvíhajúce sa do centrálnej časti. Samotné relikvie zdobí zemeguľa, na ktorej je páska a na nej je heslo rehole Laudare, benedicere, praedicare (Chváliť, žehnať, kázať). Na vrchole je osemcípa hviezda symbolizujúca svätého Dominika.

Tri stuhy, ktoré akoby vynášajú relikvie, sú piliermi – modlitba, štúdium a kázanie. S relikviami putuje aj obraz zobrazujúci zázrak nasýtenia chlebom z Mascarelly. „Keď sme sa pripravovali na jubileum, prejavili sme veľkú túžbu, aby svätý Dominik mohol prísť a putovať po našej krajine.

S malou dušičkou sme preto žiadali, či by sme mohli dostať putovný relikviár. Momentálne je na Slovensku, z čoho sa veľmi tešíme,“ priblížil páter Bruno Branislav Donoval, OP, ktorý sprevádzal relikvie po Slovensku. Ako povedal, svätého Dominika privítali ľudia v jednotlivých miestach s veľkou radosťou.

Či už na košickom Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského, ktorého zriaďovateľom sú sestry dominikánky, u trnavských františkánov, s ktorými dominikánov spája veľké príbuzenstvo, alebo na Orave v Chlebniciach, kde relikvie privítala takmer celá obec.

Katolícke noviny oslovili pátra Bruna v Dunajskej Lužnej v Konvente bl. Imeldy, kde relikviár zavítal medzi sestry dominikánky, ktoré sa pri svätom Dominikovi modlili 24. septembra spolu s deťmi z miestnej Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova. Z tohto miesta vám v budúcom vydaní KN prinesieme reportáž.