Svätý Ján Sarkander bol kňaz a mučeník

Šestnásteho marca si podľa liturgického kalendára spomíname na sv. Jána Sarkandera.
Katolícke noviny 16.03.2023
Svätý Ján Sarkander bol kňaz a mučeník

Ján Sarkander sa narodil 20. decembra 1576 v Skoczowe v Těšínsku.

Keď mal dvanásť rokov, zomrel mu otec.

Vyrastal v chudobe.

V jezuitskom kolégiu v Olomouci vyštudoval humanitné vedy.

Vynikal zbožným životom, usilovnosťou a svedomitosťou.

V roku 1600 sa presťahoval do Prahy, kde o tri roky získal doktorát z filozofie.

V Grazi začal študovať teológiu, ale uvedomil si, že miluje Annu Plechotskú, preto zanechal štúdiá a oženil sa.

Anna však náhle zomrela.

Ján zmobilizoval svoje sily, vrátil sa do Grazu a doštudoval teológiu.

Za kňaza bol vysvätený v roku 1609.

Bol horlivým kňazom.

Venoval sa katechéze detí a získaval si aj ich rodičov, čo sa však nepáčilo protestantom.

V roku 1610 bol zatknutý a uväznený, po prepustení z väzenia pôsobil v Zdounkach a Boskoviciach.

Kardinál Ditrichstein ho poslal do farnosti Holešov, kde boli v prevahe protestanti.

Po roku priviedol späť do Cirkvi viac ako dvestopäťdesiat inovercov.

V roku 1618 sa začala tridsaťročná vojna.

Ján Sarkander sa skrýval v Čenstovchovej a Krakove, potom sa vrátil do Holešova.

Protivníci ho dostali do väzenia a pred súd.

Žiadali od neho vyzradenie spovedného tajomstva.

Na následky mučenia zomrel 17. marca 1620.

Za svätého ho vyhlásil 21. mája 1995 v Olomouci pápež Ján Pavol II.

V ikonografii sa sv. Ján Sarkander zobrazuje v kňazskom rúchu s biretom na hlave.

Kolárik má ovinutý stužkou používanou v Olomouckej arcidiecéze.

Okrem knihy a kríža drží v ruke kľúče, ktoré sú znakom uzamknutého spovedného tajomstva.

Jeho atribútmi sú aj nástroje mučenia.

Zdroj: Daniel Dian, Viliam Judák: Každý deň so svätými. I. diel. Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2006