Svätý Ondrej – ten, ktorý zomrel na kríži v tvare X

V posledný novembrový deň slávime liturgickú spomienku svätého Ondreja, apoštola.
Katolícke noviny 30.11.2023
Svätý Ondrej – ten, ktorý zomrel na kríži v tvare X

Svätý Ondrej. Ilustračná snímka: -TK KBS-/Sanislav Vinter

Meno Ondrej pochádza z gréckeho andreios, čo v preklade znamená mužný, statný, odvážny.

Svätý Ondrej pochádzal z Betsaidy.

Bol bratom apoštola Petra a živil sa ako rybár.

Zo začiatku patril k učeníkom svätého Jána Krstiteľa.

Keď bol Ježiš pokrstený v Jordáne, pod Krstiteľovým vplyvom začal nasledovať Krista.

Bol to prvý muž, ktorého Ježiš povolal za apoštola.

Počas celého obdobia Ježišovej verejnej činnosti patril do okruhu jeho najbližších ľudí.

V dome Petra a Ondreja v Kafarnaume sa Ježiš často zastavoval.

Ondrej bol aj svedkom zázraku v Káne i zázračného rozmnoženia chleba.

Taktiež slúžil ako prostredník medzi Majstrom a pohanmi.

Po zoslaní Ducha Svätého mal Ondrej šíriť evanjelium v Ponte a Bytínii (dnes západné Turecko), v Trácii (Bulharsko) i v Grécku.

Zomrel mučeníckou smrťou ukrižovaním dole hlavou na kríži vo forme písmena X. Stalo sa to 30. novembra 70.

Pápež Pavol VI. odovzdal jeho relikvie ortodoxnej cirkvi v Istanbule.

Svätý Ondrej je patrónom východnej cirkvi; mnohých miest; manželstiev; cestujúcich; rybárov; rytierov; mäsiarov.

Je aj patrónom Košickej arcidiecézy.

O príhovor u Pána Ježiša ho prosia zamilovaní; svätec sa uctieva ako orodovník i vo veciach manželstva a pri vyprosovaní potomstva.

V ikonografii sa zobrazuje ako starší muž s hustými sivými vlasmi a hustou krátkou bradou; ako apoštol, ktorý nosil dlhý plášť; alebo ako rybár v krátkej tunike.

Jeho atribútmi sú: svätoondrejský kríž vo forme X, kniha, ryba, sieť.

Zdroj: Daniel Dian, Viliam Judák: Každý deň so svätými. II. diel. Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2007

 

Svätého Ondreja si ctil aj pápež Benedikt XVI. Dokazuje to aj posolstvo, ktoré na slávnosť sv. Ondreja v roku 2010 adresoval patriarchovi Bartolomejovi I.
Benedikt XVI. v posolstve uviedol:

„Slávnosť sv. Ondreja je silnou výzvou na obnovenie našej vernosti učeniu apoštolov a na to, aby sme sa stali neúnavnými ohlasovateľmi viery v Krista - ako slovom, tak aj svedectvom vlastných životov.

V týchto dnešných časoch je táto výzva urgentnejšia než kedykoľvek predtým a zahŕňa všetkých kresťanov.

Vo svete, ktorý je poznačený silnejúcou vzájomnou závislosťou a solidaritou, aj my sme pozvaní ohlasovať – s obnoveným odhodlaním – pravdu evanjelia, ponúknuť vzkrieseného Pána ako odpoveď na tie najdôležitejšie otázky a duchovné túžby mužov a žien dneška.

Aby sme uspeli v tejto veľkej úlohe, musíme pokračovať na ceste k plnej jednote, a tak ukázať ľuďom tejto doby, že sme zjednotili svoje srdcia pre spoločné vydávanie svedectva o evanjeliu.“

ZDROJ: -TK KBS-

 

Modlitba

Ranné chvály – hymnus

Kedysi dobrý lovec rýb

a teraz rybár duší si;

chyť, Ondrej, z vín zla do siete

aj toho, kto nič netuší.

 

S Petrom si jedna kosť a krv,

zhodne ste mreli obaja:

tá istá hruď vás živila,

ten istý kríž vzal do raja.

 

Ste bratia obdivuhodní,

rovnakou slávou venčení!

Otcovia Cirkvi prevzácni,

synovia kríža zvečnení.

 

Ondrej, ty si ku Kristovi

priviedol iných skôr než brat;

aj nám buď verným sprievodcom,

svoj pohľad od nás neodvráť.

 

Petra si verne sprevádzal,

miloval dušou oddanou;

daj, aby láska spojila

nezjednotených kresťanov.

 

Muž Boží, milý Kristovi,

daj, by sme v láske vzrastali,

a tak raz v nebi naveky

radostne Bohu spievali.

Amen.

 

Všemohúci Bože, svojej Cirkvi si dal svätého apoštola Ondreja za zvestovateľa viery a duchovného pastiera; vyslyš naše prosby a daj, aby Cirkev aj v dnešných časoch cítila moc jeho orodovania. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha svätého po všetky veky vekov.

Zdroj: Liturgia hodín na posvätenie času. Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2009