Svätý Otec ocenil Antona Barcíka

Pápež František udelil Rad svätého Gregora Veľkého Antonovi Barcíkovi, generálnemu riaditeľovi cementárne v Ladcoch. Ide o ocenenie, ktoré Svätý Otec udeľuje laikom ako uznanie za podporu Cirkvi a neobvyklú prácu vo svojich komunitách a krajinách.
Peter Toman 08.02.2022
Svätý Otec ocenil Antona Barcíka

Ocenenie Antonovi Barcíkovi odovzdal biskup Tomáš Galis. Snímka: archív PCLA

Anton Barcík bol vyznamenaný za doterajšie dielo pre dobro Cirkvi a prehlbovanie duchovných a kultúrnych hodnôt, osobitne za vybudovanie pútnického miesta na Butkove k úcte Božieho milosrdenstva.

Slávnostný akt odovzdania Radu svätého Gregora Veľkého sa uskutočnil 27. januára v kaplnke na Biskupskom úrade v  Žiline. Svätú omšu pri tejto príležitosti celebroval žilinský biskup Tomáš Galis. Anton Barcík poďakoval za výnimočné ocenenie.

Uviedol, že veľké veci nikto z nás nemôže urobiť sám bez Božej pomoci, ale iba spoločne s pomocou mnohých ľudí, z ktorých každý má iné talenty. Rovnako ocenil duchovnú podporu najbližšej rodiny, ako aj biskupa a mnohých kňazov, ktorí vstúpili do jeho života.