Svätý Otec ocenil slovenských laikov

Pápež František udelil na návrh žilinského biskupa Tomáša Galisa ocenenie Pro Ecclesia et pontifice Margite Prikrylovej za angažovanosť pri obnove a rozvoji kresťanského života a za svedectvo o vernosti Cirkvi aj počas komunistickej totality a Ľubovi Viliamovi Prikrylovi za angažovanosť pri obnove a rozvoji kresťanského života a za svedectvo o vernosti Cirkvi najmä v oblasti sakrálnej hudby a cirkevných dejín.
TK KBS 07.12.2021
Svätý Otec ocenil slovenských laikov

Pro Ecclesia et pontifice je pápežské vyznamenanie udeľované kňazom i laikom. Je jedným z vysokých ocenení, ktoré Svätý Otec udeľuje za zásluhy v službe Cirkvi a rímskeho pontifika. Prvým Slovákom, ktorému bolo toto vyznamenanie udelené, bol pravdepodobne katolícky kňaz Jozef Kompánek. Snímka: Archív Žilinskej diecézy

Vyznamenania odovzdal Zdeno Pupík, riaditeľ Inštitútu Communio, 29. novembra počas pohrebného obradu Margity Prikrylovej.

Ocenil oboch nenápadných ľudí s veľkým dosahom, ktorí najväčšiu časť svojho života prežili v Žiline.

Vyznamenanie Pro Ecclesia et pontifice je záslužným a najvyšším vyznamenaním, ktoré môže pápež udeliť laikom.