Svätý Otec sa poďakoval za prípravu návštevy

Pápež František sa poďakoval za prípravu návštevy na Slovensku. Urobil tak v liste, ktorý adresoval predsedovi Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Stanislavovi Zvolenskému a ostatným biskupom.

TK KBS 19.10.2021
Svätý Otec sa poďakoval za prípravu návštevy

List s poďakovaním pápeža Františka Snímka: Peter Zimen

Svätý Otec v liste vyjadruje vďačnosť, ale aj povzbudenie a uisťuje o svojich modlitbách. Poďakovanie pápeža Františka „Pri návrate z apoštolskej cesty sa Vám chcem poďakovať za starostlivú prípravu mojej návštevy.

Verím, že nemalá snaha, ktorú ste museli vynaložiť popri každodennej pastoračnej službe, prinesie hojné ovocie. Bratsky Vás povzbudzujem, aby ste si vždy zachovali pokoj a vzájomnú jednotu.

Chcem sa rovnako poďakovať kňazom, rehoľníkom, rehoľníčkam a laikom za ochotu, s ktorou sa veľkoryso a horlivo zapojili do náročnej prípravy apoštolskej cesty. Dúfam, že aj vďaka nej budú môcť veriaci rásť v úcte k Ježišovi Kristovi, v príslušnosti k svätej matke Cirkvi a v misionárskom duchu.

Uchovávam si v srdci spomienku prekypujúcu vďačnosťou za Vás všetkých. Uisťujem Vás o mojich modlitbách a prosím, aby ste sa aj Vy modlili za mňa. Nech Vás požehnáva Pán Ježiš a nech Vás ochraňuje Preblahoslavená Panna Mária. Bratsky, František.“

Aj naši biskupi poslali list Takisto biskupi Slovenska napísali ďakovný list pápežovi Františkovi. „Slovenskí katolícki biskupi Vám v mene svojom i v mene slovenských veriacich, kňazov a zasvätených osôb srdečne ďakujú za Vašu návštevu našej vlasti.

Pre Cirkev na Slovensku i pre celú našu spoločnosť bola veľkým darom, zdrojom radosti, poučenia, povzbudenia a požehnania. Sme veľmi radi, že ste si vybrali našu krajinu a s veľkou láskavosťou a srdečnosťou, ale aj s pozornou otcovskou starostlivosťou navštívili Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín. (...)

Priniesli ste na Slovensko náruč dobroprajnosti a požehnania. Vaše slová nielen uchovávame v pamäti, ale aj ďalej ponúkame na premýšľanie a uvedenie do života.

Do našej zeme ste zasiali semená na spoločné kráčanie dnešným svetom v duchu evanjelia. Radi vynaložíme úsilie, aby priniesli úrodu v našom svedectve a ohlasovaní,“ uviedli biskupi v liste