Svätý Václav bol štedrý k chudobným, dobrosrdečný k jednoduchým

V liturgickom kalendári si 28. septembra pripomíname svätého Václava, knieža a mučeníka.
Katolícke noviny 28.09.2023
Svätý Václav bol štedrý k chudobným, dobrosrdečný k jednoduchým

Svätý Václav bol mimoriadne vzdelaný a hlboko veriaci muž. Ilustračná snímka: -TK KBS-/Peter Zimen

Pôvod mena Václav pochádza zo staročeského Veceslav, Věnceslav, čo v preklade znamená „viac slávy“.

Václav sa narodil okolo roku 907 v Stochove ako syn českého kniežaťa Vratislava I. a Drahomíry.

Mal dvoch bratov a štyri sestry.

V kresťanskom duchu ho vychovala jeho stará mama, svätá Ľudmila.

Získal vzdelanie a nábožnosť, ktorými prevyšoval svojich súčasníkov.

Veľmoži o ňom vravievali: „Čo si počneme s tým, ktorý mal byť kniežaťom, a je skazený od kňazov, a je ako mních?!“

Po otcovej smrti – keď mal osemnásť rokov – sa ujal moci.

Usiloval sa o rozšírenie kresťanstva, pričom podporoval misionárov.

Telesné pozostatky svojej starej mamy Ľudmily dal preniesť z Tetína – kde bola zavraždená na príkaz jeho matky – do Chrámu sv. Jiřího v Prahe.

Ako panovník bol štedrý k chudobným, dobrosrdečný k jednoduchým.

Usiloval sa vyhnúť vojne s okolitými panovníkmi.

Cisár Henrich mu na znak priazne venoval časť relikvií sv. Víta, mučeníka.

Doma mal proti sebe opozíciu s opačnými a tradične pohanskými tendenciami.

Zahynul rukami vrahov, ktorých poslal brat Boleslav; podľa niektorých sa sám osobne na bratovražde zúčastnil.

Udialo sa to pri bráne Kostola sv. Kozmu a Damiána v Starej Boleslavi v roku 929 (935).

Jeho relikvie spočívajú v pražskej katedrále sv. Víta, v kaplnke, ktorá mu je zasvätená.

Jeho atribútmi sú: anjel podávajúci kopiju; anjeli, ktorí nesú jeho rakvu; koruna; dýka, ktorou ho zabili; rytierska výzbroj s bielym orlom na štíte alebo zástave.

Zdroj: Daniel Dian, Viliam Judák: Každý deň so svätými. II. diel. Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2007

 

Modlitba:

Bože, kráľ večnej slávy, ty si svätého mučeníka Václava naučil ceniť si nebeské kráľovstvo viac ako pozemské vladárstvo; na jeho príhovor daj nám silu, aby sme premáhali seba samých a celým srdcom sa vinuli k tebe. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.

Zdroj: Liturgia hodín na posvätenie času. Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2009

 

Veľkosť kráľa videná optikou Krista

Pri svätej omši, ktorú pred dvoma rokmi v Ríme slávili ku cti sv. Václava, zaznela homília, ktorú pripravil kardinál Michael Czerny, SJ.

V jeho mene ju prečítal vedúci Českej sekcie Vatikánskeho rozhlasu Petr Vacík, SJ. Okrem iného povedal:  

„Svätý Václav, svätí Cyril a Metod, svätá Anežka Česká, všetci svätí a všetky tieto chrámy tu nie sú len preto, aby sme ich obdivovali, vyvyšovali ich a porovnávali sa s nimi a spoznávali, akí sme malí.

Sú tu na to, aby nás pozdvihovali a ukazovali nám, v čom je naša skutočná veľkosť.

Skutočná veľkosť kráľa videná optikou Krista je veľkosť služby.

Všetci sme boli pomazaní za kňazov, prorokov a kráľov.

Naše všeobecné kráľovské kňazstvo znamená byť ako Kristus, znamená to slúžiť a vydať svoj život pre druhých.

Máme konať rovnakým spôsobom.“

Zdroj: -TK KBS-