Svätý Viliam z Akvitánie bol mužom veľkej pokory

V liturgickom kalendári nájdeme pri 28. máji meno svätého Viliama z Akvitánie.
Katolícke noviny 28.05.2023
Svätý Viliam z Akvitánie bol mužom veľkej pokory

Všetci svätí nositelia mena Viliam sa vyznačovali hlbokou pokorou a láskou k Ježišovi Kristovi. Ilustračná snímka: Peter Dobrovský

Meno Viliam pochádza zo staronemeckých slov willo a helm – vôľa a prilba, čo znamená muž s pevnou vôľou.

Svätec dnešného dňa Viliam z Akvitánie sa narodil okolo roku 745/755.

Bol vnukom Karola Martela, mocného vládcu Franskej ríše.

Spočiatku slúžil svojmu bratrancovi, kráľovi Karolovi Veľkému v jeho vojsku.

Neskôr sa však rozhodol odísť z tejto služby a v roku 804 založil kláštor.

Viliam bol mužom veľkej pokory.

Po vstupe do kláštora bol až do konca svojich pozemských dní laickým bratom služobníkom.

Zomrel 28. mája 812 v kláštore Saint-Guilhem-le-Désert.

Pochovali ho v kostole opátstva, ktoré založil.

Neskôr ho nazvali Opátstvom sv. Viliama (St. Guihelme-du-Désert).

Je patrónom zbrojárov a puškárov.

 

Ďalší svätci s menom Viliam

Iným nositeľ mena Viliam je svätec zo St. Bénigne, ktorý sa narodil v roku 962 na ostrove Giglio v Itálii a zomrel 1. januára 1031 vo Fécampe vo Francúzsku.

Bol významným šľachtickým synom a všetko ho predurčovalo k vynikajúcej kariére, čo sa začalo napĺňať, keď mal sedem rokov.

Už vtedy ho vymenovali za obláta v benediktínskom kláštore.

Ako šestnásťročný odišiel do reformovaného kláštora v Cluny a podporoval reformné hnutie zo všetkých síl.

V roku 990 sa stal opátom kláštora St. Bénigne pri Dijone.

Pod jeho vedením sa tento kláštor stal veľkým centrom obnovy. Vďaka štedrosti bol mimoriadne obľúbený medzi ľuďmi.

 

Ďalším nositeľom tohto mena je Viliam Pútnik. Narodil sa v 11. storočí. Celý život prežil ako pútnik a pustovník, ktorý bol vo veľkej obľube. Tradícia hovorí, že mal dar proroctiev a uzdravovania.

 

Zdroj: Daniel Dian, Viliam Judák: Každý deň so svätými. I. diel. Spolok svätého Vojtecha, Trnava 2006