Svet potrebuje otvorené dvere

V pondelok 13. septembra popoludní sa Svätý Otec stretol na Rybnom námestí v Bratislave so zástupcami židovskej náboženskej obce.

KN red. 13.09.2021
Svet potrebuje otvorené dvere

Pápež František v príhovore zdôraznil význam miesta, kde sa stretnutie konalo: „Tu bola synagóga, hneď vedľa korunovačnej katedrály. Snímky: TASR/TK KBS/Michal Svítok

Pápež František v príhovore zdôraznil význam miesta, kde sa stretnutie konalo: „Tu bola synagóga, hneď vedľa korunovačnej katedrály. Ako bolo povedané, architektúra vyjadrovala pokojné spolunažívanie dvoch komunít, vzácny symbol veľkého významu, úžasný znak jednoty v mene Boha našich otcov. Tu cítim aj ja, ako mnohí z nich, potrebu ,vyzuť si sandále´, lebo sa nachádzam na mieste požehnanom bratstvom ľudí v mene Najvyššieho. Následne však bolo Božie meno zneuctené: v šialenstve nenávisti, počas druhej svetovej vojny bolo zabitých viac než stotisíc slovenských Židov. A keď sa potom chceli zmazať stopy komunity, bola tu zbúraná synagóga.“

Pápež František ďalej v príhovore uviedol: „Drahí bratia a sestry, vaše dejiny sú našimi dejinami, vaše bolesti sú našimi bolesťami. Pre niektorých z vás je tento pamätník holokaustu jediným miestom, kde si môžete uctiť pamiatku vašich drahých. Aj ja sa k vám pripájam. Na pamätníku je po hebrejsky napísané Zachor: Pamätaj! Pamäť nemôže a nesmie ustúpiť zabudnutiu, lebo trvalý úsvit bratstva nebude bez toho, aby sa spolu najskôr neprežila a nezahnala temnota noci.“

Na záver príhovoru Svätý Otec upozornil na nesmiernu hodnotu každého človeka: „Podľa Talmudu kto zničí jedného človeka, zničí celý svet, a kto zachráni jedného človeka, zachráni celý svet. Každý sa počíta a veľmi zaváži to, čo robíte prostredníctvom vášho vzácneho zdieľania sa. Ďakujem vám za dvere, ktoré ste otvorili z obidvoch strán. Svet potrebuje otvorené dvere. Sú znakmi požehnania pre ľudstvo. Otcovi Abrahámovi Boh povedal: ,V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme!´ (Gn 12, 3). Je to refrén, ktorý poznačuje životy otcov (porov. Gn 18, l8; 22, 18; 26, 4). Jakubovi, teda lzraelovi, Boh povedal: ,Tvojho potomstva bude ako prachu zeme a ty sa rozšíriš na západ i na východ, na sever i na juh; v tebe a v tvojich potomkoch budú požehnané všetky pokolenia zeme´ (Gn 28, l4). Tu, v tejto slovenskej zemi - zemi stretnutí medzi východom a západom, severom a juhom, rodina synov Izraela nech naďalej rozvíja toto povolanie byť znakom požehnania pre všetky pokolenia zeme. Požehnanie Najvyššieho sa na nás vylieva, keď vidí rodinu bratov, ktorí sa rešpektujú, milujú a spolupracujú. Nech vás žehná Všemohúci, aby ste uprostred toľkých nezhôd, ktoré zamorujú svet, mohli byť spoločne vždy svedkami pokoja. Shalom!“