Synoda: v Košiciach hovorili o tom, ako lepšie počúvať druhých

Otvorenie druhej témy s názvom Počúvať bolo predmetom ďalšieho stretnutia arcidiecézneho synodálneho tímu Košickej arcidiecézy.
Jaroslav Fabian 15.12.2021
Synoda: v Košiciach hovorili o tom, ako lepšie počúvať druhých

Košický synodálny koordinátor Peter Sýkora poznamenal, že často sa síce snažíme človeka počúvať, ale už máme svoje schémy a nie sme ochotní ho vypočuť v pokore. Snímka: Jaroslav Fabian


Modlitbové stretnutie sa začalo úryvkom z Prvého listu apoštola Pavla Korinťanom o známom obraze Cirkvi ako Kristovho tela (porov. 1 Kor 12, 11 – 27). Koordinátor diecéznej fázy biskupskej synody v Košickej arcidiecéze Peter Sýkora v meditácii zdôraznil, že všetci sme dôležitou súčasťou tajomného tela v tom zmysle, že nikto nie je menejcenný.

Poukázal, ako často robíme chybu v tom, že sa síce snažíme človeka počúvať, ale už máme svoje schémy a nie sme ochotní ho vypočuť v pokore. Sme pozvaní k tomu, aby sme boli citlivejší.

Boh nás pozýva k daru počúvania dvoma spôsobmi. Cez stíšenie a počúvanie Boha a cez rozprávanie ľudí v spoločenstve prostredníctvom Ducha Svätého.

To, ako je citlivosť a spolucítenie v rozprávaní s ľuďmi dôležité, ilustroval na príbehu, v ktorom malý chlapec a Indián išli spolu rušnými ulicami veľkomesta a Indián sa pýta chlapca: „Počuješ toho cvrčka?“ A chlapec sa začudovane opýtal: „Tu, v rušnom veľkomeste cvrčka?“ „Áno, tam za rohom,“ odpovedal Indián. A naozaj, zašli za roh a bol tam. „No hej, to vy Indiáni máte taký citlivý sluch, preto si to počul,“ povedal chlapec. Indián odvetil, že to nie je ten dôvod. Zobral pár centov, hodil ich na zem, a keď pri dopade mince jemne cinkli, zrazu sa otočilo plno ľudí. „Každý z nás má vycibrené uši a sluch, ale každý na niečo iné,“ dodal Indián.

„Aj my často počúvame, ale nie to podstatné,“ poznamenal košický synodálny koordinátor Peter Sýkora.

V spoločnej modlitbovej atmosfére nasledovali svedectvá jednotlivých členov z rôznych oblastí, ktorí sa usilovali hľadať aj odpovede na otázky, čo komplikuje naše počúvanie druhých a v našom miestnom spoločenstve, k čomu nás môže pohnúť obraz Ježiša v evanjeliách, či vieme druhého vypočuť bez predsudkov a bez pripravovania si vlastných obranných odpovedí i či sme otvorení pre počúvanie aj iného názoru a skúseností s porozumením.