Teologická fakulta v Košiciach má nového dekana

Teologická fakulta v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku 1. októbra slávnostne otvorila akademický rok 2019/2020. Pri tejto príležitosti sa konala inaugurácia nového dekana Teologickej fakulty KU. Doterajšieho dekana Cyrila Hišema vystriedal vo funkcii Radoslav Lojan.
Jaroslav Fabian 02.10.2019
Teologická fakulta v Košiciach má nového dekana

Inaugurácia nového dekana Teologickej fakulty KU v Košiciach Radoslava Lojana / Snímka: Jaroslav Fabian


Slávnostné Veni Sancte v seminárnom Kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach slúžil košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. V homílii poďakoval dosluhujúcemu dekanovi za odvedenú prácu.

Spomenul tiež 25. výročie obnovenia kňazského seminára v Košiciach a pripomenul i blížiace sa 20. výročie založenia Katolíckej univerzity a 25. výročie silného ekumenického spoločenstva v metropole východu.

Po svätej omši nasledovalo v Aule svätých košických mučeníkov slávnostné zhromaždenie akademickej obce, na ktorom inaugurovali Radoslava Lojana za nového dekana Teologickej fakulty KU.

V inauguračnom príhovore poďakoval za dôveru, ktorej sa mu dostalo: „Chcem na našej teologickej fakulte aj v ďalších rokoch podporiť a uviesť do praxe požiadavky súčasného pápeža Františka, ktorý zdôraznil tri princípy pre vzdelávanie: poľudštenie vzdelávania, zlepšenie kultúry dialógu a upevňovanie nádeje, ktorá má vychádzať z dynamiky života a k tomu prispôsobeného vzdelávania.“

Ako ďalej nový dekan dodal, súčasný pápež František pridáva k tejto vízii ešte dôležitú výzvu „a tá je aktuálna pre nás – nech je teológia prejavom Cirkvi, ktorá je poľnou nemocnicou, ktorá žije svoju misiu spásy a uzdravovania vo svete.

Milosrdenstvo nás všetkých nech nie je predkladané iba ako pastoračný postoj, ale najmä nech je našou osobnou identitou. Na tejto vízii pápeža chceme spoločne pracovať a ešte viac sa do nej zapojiť“.

Radoslav Lojan (1976) sa narodil v Humennom. Teologickú fakultu (TF KU) KU vyštudoval v Košiciach (2002). Orientuje sa na problematiku a dilemy súčasnej bioetiky, týkajúce sa umierania a smrti človeka.

Je členom Inštitútu aplikovanej etiky profesora Alexandra Spesza pri TF KU, Katolíckej medicínskej asociácie v USA (CMA) a Katolíckej teologickej spoločnosti v USA (CTSA), v Kanade (CTS) a v Európe (ESCT).