Terchová žila sv. Cyrilom a Metodom

Už 31. ročník Cyrilo-metodských dní v Terchovej vyvrcholil 5. júla slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval žilinský biskup Tomáš Galis. Slávil ju v miestnom kostole, ktorého patrónmi sú solúnski bratia. Je to aj najväčší chrám na Slovensku zasvätený týmto spolupatrónom Európy.
Igor Válek 06.07.2020
Terchová žila sv. Cyrilom a Metodom

Žilinský biskup Tomáš Galis s veriacimi po svätej omši / Snímka: Igor Válek


Program 31. ročníka pripomenul predchádzajúcich 30 rokov podujatia, ktoré sa prvýkrát konalo v roku 1990. Jedným zo zakladateľov, ktorý aktívne stojí pri organizácii aj v súčasnosti, je Peter Cabadaj.

„V pamätnom roku 1990 sa mnohí naplno oddávali eufórii z nadobudnutej politickej a náboženskej slobody. Úžasnú erupciu uvoľnenej energie, tvorivosti a nápadov v Terchovej sme pretavili aj do všestranného priblíženia a najmä aktualizovania nadčasového odkazu misie sv. Cyrila a Metoda.

Hneď prvý ročník Cyrilo-metodských dní priniesol niečo jedinečné. Ako vôbec prví sme zorganizovali vo vtedajšej federatívnej republike podujatie, ktoré sa otvorene, sebavedome a atraktívne zároveň prihlásilo k duchovným hodnotám európskeho kultúrneho dedičstva,“ priblížil Peter Cabadaj.

Organizátori mali vždy na zreteli skutočnosť, že spolupatróni Európy sv. Cyril a Metod sú jasným dôkazom toho, že na pomyselnej stavbe európskej duchovnosti je nezanedbateľná ani slovenská časť muriva. Na to okrem kultúrneho programu pamätal aj ten duchovný, ktorý terchovský kostol privítal prvýkrát ako diecézna svätyňa.

V chráme bola tento rok sprístupnená reprezentačná panelová výstava, ktorá bilancuje históriu Cyrilo-metodských dní. V priestoroch galérie umenia sa uskutočnila aj slávnostná prezentácia zborníka Cyrilo-metodské posolstvá z Terchovej, ktorý tvoria príspevky významných slovenských a macedónskych historikov, ako aj duchovných autorít. Na farskej budove zasa odhalili pamätnú tabuľu pátrovi Jozefovi Stašovi SDB, prvému kňazovi pochádzajúcemu z Terchovej.