Terňa má obnovený kostol

Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober konsekroval 16. augusta obnovený farský Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej v Terni.
TK KBS 25.08.2020
Terňa má obnovený kostol

Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej v Terni po rekonštrukcii požehnal arcibiskup Bernard Bober. Snímka: Jaroslav Fabian

História jeho obnovy sa začala ešte v roku 2008, keď sa spravila oprava vonkajšej fasády kostola a vymenili sa vonkajšie i interiérové dvere. S príchodom nového farára Imricha Reváka sa zrekonštruovala farská budova a nádvorie.

Vybudovala sa tiež nová sakristia s miestnosťou pre matky s deťmi. V poslednej etape sa rekonštruovali elektrické rozvody v interiéri kostola a nainštalovalo sa podlahové kúrenie. Vo svätyni takisto osadili nový pevný oltár a kostol vymaľovali.

„Modlím sa za vás a za váš príspevok viery, ktorý ste tomuto svetu ukázali aj v podobe obnoveného chrámu. Nech vám svätá Katarína pomáha aj naďalej a Panna Mária nech na vás dáva pozor, aby ste boli vytrvalí na ceste za Kristom. Chcem osobitne vyzdvihnúť vašu obetavosť a štedrosť a ďakujem za vašu angažovanosť,“ uviedol v homílii arcibiskup Bober, ktorý v obnovenom chráme posvätil a pomazal nový oltár a štyri konsekračné kríže na stenách kostola.