Tip na dnešný večer: Noc kostolov

Niekoľko slovenských kostolov sa dnes večer pridá k európskej akcii Noc kostolov, keď svoje brány otvoria aj vo večerných a nočných hodinách.
Ján Lauko 10.06.2022
Tip na dnešný večer: Noc kostolov

Do Noci kostolov sa opäť zapojí aj Katarínka. Snímka: katarinka.sk

Zastúpenie slovenských chrámov v tejto akcii v posledných rokoch ubúda, dnes večer by sa do nejho malo zapojiť pätnásť miest. Stále však ide o zaujímavú príležitosť spoznať sakrálne pamiatky v netradičnej atmosfére.

Nočná prehliadka i omša pri sviečkach

Vo viacerých kostoloch zaznejú organové koncerty, súčasťou budú tiež historické prednášky, rozhovory, nočné komentované prehliadky kostolov, výstava bohoslužobných predmetov, ale aj bohoslužby.

V bratislavskej mestskej časti Rusovce sa napríklad bude o 22.00 sláviť v Kostole sv. Márie Magdalény svätá omša pri sviečkach. Trstínsky Kostol Sedembolestnej Panny Márie v pútnickom mieste Hájiček od 20.00 ponúkne adoráciu s hudobnou modlitbou.

V prešovskej kKonkatedrále sa program začne o 18.00 svätou omšou, ktorú bude sláviť košický pomocný biskup Marek Forgáč. Ten bude následne aj účastníkom diskusie s názvom Rozhovor o živote.

Do akcie sa zapojí aj spoločenstvo pri zrúcanine kKostola a Kkláštora svätej Kataríny Alexandrijskej v Dechticiach. V priestoroch zrúcaniny Katarínky sa program začne o 19.00 svätou omšou, ktorúá bude sprevádzaťná tradičnáou hudbaou dobrovoľníkov. Po svätej omši čaká na návštevníkov koncert o 20.30 a sprevádzanie nočnou Katarínkou školenými sprievodcami.

Zapojí sa i pútnické miesto Skalka nad Váhom, kde návštevníkov od 19.00 čaká hudobno-poetický program na nádvorí benediktínskeho kláštora.

Rozozvučí sa i zreštaurovaný barokový organ v Kostole Premenenia Pána v Španej Doline, ale to až zajtra, 11. júna od 19.00.

Objavovanie krásy kresťanských pokladov

Tento rok sa Noc kostolov nesie pod heslom Vo dne nech Hospodin dáva svoju milosť, celú noc mu budem spievať a chváliť ho. Ide o podujatie, ktoré je pozvaním pre všetkých ľudí dobrej vôle k na spoločnému stretnutieu a k objavovanieu krásy kresťanských výtvarných a architektonických pokladov. Jeho cieľom je tak priblížiť kresťanstvo a jeho hodnoty aj ľuďom mimo Cirkvi.

Noc kostolov vznikla v roku 2001 v Nemecku, postupne sa pridali ďalšie krajiny – Rakúsko, Holandsko, Česko, a tiež  Slovensko.

Podujatie má tiež ekumenický charakter. Spolu s katolíckymi chrámami sa doň totiž zapájajú aj evanjelické, pravoslávne, chrámy Cirkvi bratskej či Reformovanej cirkvi. Na Slovensku sa k akcii pridáva hlavne Evanjelická cirkev, ktorá tento rok otvorí dvere na piatich miestach.
 

Zoznam slovenských chrámov v Noci kostolov 2022

 • Banská Štiavnica (kKostol Evanjelickej cirkvi a. v.),
 • Katarínka (ruina kláštorného Kostola sv. Kataríny),
 • Skalka nad Váhom (ruina benediktínskeho kláštora),
 • Prešov (Konkatedrála sv. Mikuláša),
 • Kočín-Lančár (Kostol sv. Michala),
 • Bratislava-Rusovce (Kostol sv. Márie Magdalény, Kostol sv. Víta, kKostol ECAV),
 • Banská Bystrica (Kostol Nanebovzatia Panny Márie, kKostol ECAV),
 • Špania Dolina (Kostol Premenenia Pána),
 • Veľký Šariš (Kostol sv. Jakuba),
 • Leopoldov (Kostol sv. Ignáca z Loyoly),
 • Levoča (Kostol Ducha sv.Svätého Ducha, Kkostol ECAV),
 • Gelnica (Kostol sv. Michala, Kaplnka sv. Jakuba),
 • Žilina (Kostol ECAV),
 • Trstín-Hájiček (Kostol Sedembolestnej Panny Márie – Hájiček),
 • Suchá nad Parnou (Kostol sv. Martina).

(Zdroj: apsida.sk)