Titusova sila viery povzbudzuje

Pri príležitosti piateho výročia blahorečenia Titusa Zemana sa v jeho rodisku v Bratislave-Vajnoroch slávili ďakovné sväté omše. V piatok 30. septembra predsedal sláveniu Eucharistie provinciál saleziánov na Slovensku Peter Timko. V homílii sa prihovoril Jozef Slivoň, vicepostulátor blahorečenia Titusa Zemana. 
TK KBS saleziani.sk 11.10.2022
Titusova sila viery povzbudzuje

Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský pri incenzovaní bočného oltára v Kostole Sedembolestnej Panny Márie vo Vajnoroch, kde je umiestnený relikviár bl. Titusa Zemana. Snímka: Človek a viera/Michal Halenár

„Keď oslavujeme svätého, neoslavujeme jeho, ale samého Krista, ktorý konal v jeho živote. Svätí a blahoslavení sú najkrajšou tvárou Cirkvi,“ povedal. Relikvie blahoslaveného Titusa Zemana sa nachádzajú už na viac ako 260 miestach na Slovensku a na približne 40 miestach v zahraničí.

„Čaká sa na zázrak, aby sme mohli dona Titusa uctievať ako svätého,“ dodal vicepostulátor. Ďakovnú svätú omšu slávil vo Vajnoroch v nedeľu 2. októbra aj bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. Priblížil štyri obrazy viery v živote Titusa Zemana.

„Po prvé: Ako chlapec sa mimoriadnym spôsobom uzdravil. Svojím presvedčením, že sa chce zasvätiť, dostáva do úzkych dospelých, či už v rodine, alebo aj u saleziánov. Po druhé: V čase, keď je učiteľom, úrady zakážu kríže v školách, on ich dá naspäť. Po tretie: Príde prenasledovanie a Titus si povie, že bude pomáhať Cirkvi a umožní mladým, aby sa mohli stať kňazmi. Prevádza mladých do zahraničia. Po štvrté: Pobyt vo väzení. My dnes konštatujeme, že bol toľko a toľko rokov vo väzení, lenže Titus sa roky dennodenne zobúdzal a uvedomoval si, že je vo väzení.“