Topoľčanci putovali k Panne Márii

Pri mariánskej slávnosti požehnali obnovený, vzácny, 100-ročný organ miestneho farského kostola.
Tibor Ujlacký 09.09.2019
Topoľčanci putovali k Panne Márii

Púť vyvrcholila slávnostnou svätou omšou pred lurdskou jaskynkou. / Snímka: Roman Fabík


V Topoľčanoch sa 5. – 8. septembra konala tradičná mariánska púť. Súčasťou duchovného programu boli okrem iného pobožnosť krížovej cesty pri cintoríne, modlitby za nové kňazské povolania a za rodiny Slovenska, mariánske večeradlo či obnovená tradícia sviečkového sprievodu so sochou Panny Márie po Námestí M. R. Štefánika.

Púť vyvrcholila 8. septembra pred lurdskou jaskynkou slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval nitriansky biskup Viliam Judák za hojnej účasti pútnikov z Topoľčian i blízkeho okolia. V úvode liturgie biskup Judák požehnal obnovený, vzácny, 100-ročný organ miestneho farského Kostola Nanebovzatia Panny Márie, aby aj v ďalších rokoch povznášal liturgiu v tomto chráme.

V homílii upriamil pozornosť prítomných veriacich na význam rodiny a zvlášť matky v rodine, ktorej úlohe venoval mimoriadnu pozornosť, podobne ako Panne Márii Božej Matke. Súčasne sa kriticky vyjadril k aktuálnym postojom v dnešnej spoločnosti, ktoré rodinu, materstvo či úlohu ženy matky rôznymi spôsobmi znevažujú. „Nedajme sa zmýliť, rodina patrí k najcennejším darom ľudstva, nemá z hľadiska spoločenského poznania žiadnu alternatívu. Rodina ktorú tvorí otec, matka a deti nie je ničím a nikým nahraditeľná. Rodina je cesta, ktorú si vybral Boh na uskutočnenie vykúpenia ľudského pokolenia,“ uviedol nitriansky biskup.

Tohtoročná púť v Topoľčanoch priniesla zúčastneným pútnikom množstvo duchovných zážitkov a v tomto roku už naviac aj to, že na základe duchovných zväzkov mariánskej svätyne – Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch s pápežskou Bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme mohli počas púte pri návšteve topoľčianskeho farského chrámu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.