Toto miesto je požehnané bratstvom ľudí

Druhý deň svojej apoštolskej cesty na Slovensku 13. septembra sa hlava Katolíckej cirkvi stretla aj so židovskou komunitou. Na Rybnom námestí v Bratislave, kde dnes namiesto synagógy stojí pamätník holokaustu, si Svätý Otec František vypočul svedectvo Tomáša Langa, ktorý prežil masové vyvražďovanie Židov, i rehoľnej sestry Samuely. Program sa niesol v duchu kresťansko-židovského dialógu.
Anna Stankayová 21.09.2021
Toto miesto je požehnané bratstvom ľudí

Svätého Otca pred 17. hodinou privítal v centre Bratislavy predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike Richard Duda. V pozdrave zdôraznil dobré vzťahy židovskej obce s Katolíckou cirkvou ilustrované aj na jeho židovsko-kresťanskom manželstve. Symbolickým bolo rovnako miesto stretnutia, kde kedysi „bok po boku stál kresťanský i židovský svätostánok“.

Nevyhol sa ani obdobiu temna, keď počas druhej svetovej vojny takmer zanikla židovská komunita a neskôr za obeť padla aj synagóga. Život v úkryte Pápež i desiatky prítomných si potom vypočuli slová preživšieho profesora Tomáša Langa. O rodičov prišiel v útlom detstve počas prenasledovania Židov. Za svoj život vďačí opatrovateľkám, ktoré sa o neho i o ďalšie deti starali v nemocnici a počas bombardovania ich ukrývali.

Pápežovi sa poďakoval za jeho dielo vyzdvihujúce humanizmus, bratstvo a toleranciu. Na stretnutí pápeža so židovskou komunitou bolo takýchto svedkov vtedajšej doby viac. „To, že sa môžem stretnúť so Svätým Otcom, je niečo, o čom som ani nesníval. Je to dôležité pre celý svet, pre všetky generácie. Pretože nenávisť prináša len zlo a tolerancia je jediná dôležitá vec,“ povedal jeden z hostí Thomas Frankl.

Pomáhali aj rehoľníčky Pred pápeža Františka predstúpila aj sestra Samuela Harmáčková, OSU, z Kongregácie sestier uršulínok. Poďakovala Slovákom, ktorí prenasledovaným Židom otvorili srdcia i dvere. Medzi nimi to boli aj rehoľníčky, ktoré v kláštoroch ukrývali židovské deti. Vyjadrila radosť zo súčasnej živej kresťansko-židovskej spolupráce nielen medzi najvyššími predstaviteľmi, ale i ľuďmi v bežnom živote.

Na stretnutí sa okrem predstaviteľov židovskej náboženskej obce zúčastnili aj katolícki biskupi, kňazi a predstavitelia hlavného mesta. Medzi pozvanými tvorili asi polovicu. Žilinský biskup Tomáš Galis po stretnutí povedal: „Máme spoločné korene – vieru v jediného Boha. V tejto viere sa buduje vzťah. Vzťah s ním potom vytvára aj vzťahy medzi nami navzájom.

A ak by sme to vertikálne odstrihli, tak by platili slová starých Rimanov Homo homini lupus, že človek sa stane jeden druhému vlkom. Ale v opravdivej láske, službe, porozumení, odpúšťaní je to, čo sa v týchto našich komunitách v minulosti, ale aj dnes žije.“ Viera nesmie zdôvodňovať útlak Pápež František sa v príhovore vrátil do obdobia, v ktorom bolo použité meno Najvyššieho na neľudské činy.

„Koľko utláčateľov vyhlásilo: ,Boh je s nami‘, ale pritom oni neboli s Bohom,“ podčiarkol pápež. Poukázal pritom aj na dnešnú túžbu po moci a na manipuláciu: „Lebo ani dnes nechýbajú márne a falošné modly, ktoré zneucťujú meno Najvyššieho.“ Ocenil však spoluprácu kresťanov a židov a ich zbližovanie prirovnal k otváraniu dverí z oboch strán, ktoré sú podľa neho znakmi požehnania pre ľudstvo.

Po pápežových záverečných slovách nasledovalo zapálenie sviečok za obete Šoa. Počas toho znela zádušná modlitba Kadiš v podaní ďalšieho preživšieho Juraja Sterna a pieseň El Malei Rachamim odspieval židovský kantor Shmuel Barzilai.

Pamäť nemôže a nesmie ustúpiť zabudnutiu

Prinášame myšlienky z príhovoru pápeža Františka na stretnutí so židovsou komunitou, ktoré sa uskutočnilo 13. septembra na Rybnom námestí v Bratislave. 

○ Tu bola synagóga, vedľa korunovačnej katedrály. Následne bolo Božie meno zneuctené: v šialenstve nenávisti, počas druhej svetovej vojny bolo zabitých viac než stotisíc slovenských Židov. A keď sa potom chceli zmazať stopy komunity, bola tu zbúraná synagóga.

○ Je napísané: „Nevezmeš meno Pána, svojho Boha, nadarmo!“ (Ex 20, 7). Tu bolo Božie meno zneuctené, lebo najhoršie rúhanie, akého sa mu môže dostať, je použiť ho na vlastné účely namiesto rešpektovania a milovania druhých.

○ Pre niektorých z vás je tento pamätník holokaustu jediným miestom, kde si môžete uctiť pamiatku vašich drahých. Na pamätníku je po hebrejsky napísané Zachor: Pamätaj! Pamäť nemôže a nesmie ustúpiť zabudnutiu, lebo trvalý úsvit bratstva nebude bez toho, aby sa spolu najskôr neprežila a nezahnala temnota noci.

○  Ani dnes nechýbajú falošné modly, ktoré zneucťujú meno Najvyššieho. Modla moci a peňazí vládne nad ľudskou dôstojnosťou, modla ľahostajnosti obracia zrak inam, modla manipulácií, ktoré používajú náboženstvo ako svoj nástroj a robia z neho záležitosť nadvlády alebo ho redukujú na nepodstatnosť. Zdôrazňujem, že sme zjednotení v odsúdení každého násilia, každej formy antisemitizmu a v snahe, aby už nikdy nebol sprofanovaný Boží obraz v ľudskej bytosti.

○ Ale toto námestie je aj miestom, kde žiari svetlo nádeje. Sem prichádzate každý rok zapáliť prvé svetlo na svietniku Chanukia. Takto sa v temnote objavuje posolstvo, že nie zničenie a smrť majú posledné slovo, ale obnova a život. A ak bola synagóga na tomto mieste zbúraná, komunita je tu stále prítomná. Je živá a otvorená na dialóg. Tu sa naše dejiny znova stretávajú. Tu spolu pred Bohom dosvedčujeme vôľu pokračovať v ceste zbližovania sa a priateľstva.

○ Ďakujem vám za dvere, ktoré ste otvorili z obidvoch strán. Svet potrebuje otvorené dvere. Sú znakmi požehnania pre ľudstvo. Tu, v tejto slovenskej zemi, rodina synov Izraela nech naďalej rozvíja toto povolanie byť znakom požehnania pre všetky pokolenia zeme.