Trenčín pozýva: Žite pre ľudí

Národné stretnutie mládeže T22 v Trenčíne trvalo štyri dni. Od 28. do 31. júla sa na jeho programe zúčastnilo vyše 2 600 ľudí a o priebeh sa staralo približne štyristo dobrovoľníkov. 
Ján Lauko 03.08.2022
Trenčín pozýva: Žite pre ľudí

Na začiatku púte si mladí mali vybrať kameň, ktorý so sebou niesli celú púť. Kameň predstavoval ich úmysel, za ktorý obetovali cestu. Po príchode na Skalku kamene položili pred oltár. Snímka: Človek a viera/Tomáš Fečo

Po Ružomberku v roku 2013, Poprade v roku 2015 a Prešove v roku 2018 išlo o štvrté takéto podujatie organizované Radou KBS pre mládež a univerzity. Podujatie je síce zamerané na mladých, no medzi účastníkmi boli aj ľudia po tridsiatke a starší. 

Medzi organizátormi bolo aj sedemnásť členov security tímu, patrila k nemu aj naša kolegyňa Monika Takáčová. „Potešila ma pozitívna reakcia jedného mladíka, keď som mu povedala, že pracujem v KN,“ podelila sa Monika po návrate zo stretnutia, ktorým nás informovane previedla.

Kreatívne workshopy

Každý deň stretnutia sprevádzali ikonky, ktoré mladých v duchu motta celého stretnutia pozývali vstať a nebáť sa stúpať vo svojom živote vyššie.

A tak si mohli vyskúšať rôzne možnosti, ako „vstať a vystúpiť vyššie“. Napríklad na kreatívnych workshopoch. „Tím z Televízie Lux ponúkal mladým, ktorí chceli zažiť televízne vysielanie, zapojiť sa do tvorby reportáže s kreatívnou improvizáciou,“ priblížila Monika.

Oslovila ju i fotosúťaž, pri ktorej mali mladí vymyslieť čo najkreatívnejšiu fotografiu. „Mali si vybrať jednu z myšlienok troch osobností Cirkvi, ktoré sa nebáli vstať a nasledovať vo svojom povolaní Krista – blahoslavená sestra Zdenka, biskup Ján Vojtaššák a Silvester Krčméry.“

Zaujímavá bola aj jedna z cien – neformálne posedenie so slovenskými biskupmi vo VIP zóne.

Habity i červíky

Na myšlienku Vstaň a choď nadviazalo aj sobotné EXPO povolaní, na ktorom rehoľníci a rôzne hnutia predstavili kreatívnym a aj akčným spôsobom svoju charizmu.

Mnohých zaujali misionári verbisti, ktorí okrem možnosti vyskúšať si habity reholí zo zahraničia ponúkali aj exotické jedlo – pečených červíkov. 

Pozvánkou na EXPO bola podľa Moniky aj rehoľná sestra Nicole Mária z Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa, ktorá sa zapojila do tanečného programu skupiny ATak. „Vyštudovala tanečné konzervatórium. Symbolické bolo to, že v rámci duchovno-umeleckého predstavenia hrala postavu sestry Zdenky.“

Putovanie na Skalku

Vyvrcholením Národného stretnutia mládeže T22 bola nedeľná pešia púť na Skalku pri Trenčíne. Počas putovania mladí mohli plniť rôzne úlohy. „Prechádzali napríklad bránou radosti, kde boli pozvaní popri hre bubeníkov prejaviť svoju radosť. Takisto mali úlohu porozprávať sa s niekým neznámym, ale tiež zotrvať v tichu,“ priblížila Monika. 

Aj keď na Skalke pršalo, atmosfére to veľmi neublížilo. „Naopak, mladí mohli v zhoršenom komforte lepšie pochopiť asketický rozmer života, ktorým sa vyznačovali svätci spätí so Skalkou - Svorad a Beňadik,“ poznamenala naša kolegyňa.

Svet vás potrebuje 

Program Národného stretnutia mládeže T22 ukončila slávnostná svätá omša, ktorú s mladými slávili slovenskí biskupi. Hlavným celebrantom bol predseda KBS arcibiskup Stanislav Zvolenský. 

V homílii sa prihovoril služobne najmladší biskup Peter Beňo: „Drahí mladí priatelia, svet vás potrebuje. Cirkev vás potrebuje, vaše farnosti vás potrebujú. Potrebujú váš mladícky elán, radosť, nádej do budúcnosti. Nežite iba pre seba. Nepestujte, ako hovorí pápež František, gaučovú kultúru. Žite pre ľudí okolo seba. Konajte dobro už teraz.“