Tri slovenské diecézy oslávili 245 rokov

Banskobystrická, Spišská a Rožňavská diecéza si 13. marca pripomenuli 245. výročie odvtedy, ako ich na žiadosť cisárovnej Márie Terézie založil vtedajší pápež Pius VI. Bolo to 13. marca 1776 pápežskou bulou Regalium principium.
TK KBS 16.03.2021
Tri slovenské diecézy oslávili 245 rokov

Pri tejto príležitosti celebroval banskobystrický biskup Marián Chovanec slávnostnú svätú omšu v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici.

V úvode spomenul, že podobne ako sa v ľudskom živote tešíme, že človek rastie, dozrieva a osamostatňuje sa, tak aj my máme radosť, že pred 245 rokmi bolo našej miestnej cirkvi možné osamostatniť sa a začať samostatne rásť.

V Rožňavskej diecéze v roku 245. výročia prežívajú osobitný Rok Eucharistie a kňazstva a súčasne tiež Rok sv. Jozefa a Rok rodiny.

„Využime všetky tieto podnety a príležitosti na rast viery, duchovné dobro vlastné, obrodu a posilnenie našich rodín, spoločenstiev, farností a celej diecézy.

Deň výročia vzniku Rožňavského biskupstva môže byť tiež dňom modlitby za našu diecézu a otca biskupa tak, ako ho slávime vždy šestnásteho každý mesiac,“ uviedla Rožňavská diecéza na svojej webovej stránke.