Trnavská novéna je o mladých

Tradičné duchovné podujatie sa v nadväznosti na nedávnu biskupskú synodu tento rok zameriava na kresťanskú formáciu mladých.
Dušan Kolenčík 19.11.2018
Trnavská novéna je o mladých

Deväťdňovú novénu otvorila svätá omša v trnavskej Bazilike sv. Mikuláša. / Snímka: Dušan Kolenčík

Po roku sa v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave 13. novembra opäť začala tradičná trnavská novéna. Jej 74. ročník otvorili úvodnou svätou omšou, na ktorej začiatku vybraní kňazi z Trnavskej arcidiecézy preniesli z bočnej mariánskej kaplnky na hlavný oltár baziliky milostivý obraz Bohorodičky. Ten v minulosti zachránil Trnavu pred viacerými tragédiami.


Motto tohtoročnej novény Mladí sa pýtajú Panny Márie na život, vieru, povolanie prezrádza, že tematicky je spätá s októbrovou biskupskou synodou o mladých v Ríme.

Túto skutočnosť pripomenul i trnavský arcibiskup Ján Orosch vo svojom príhovore na začiatku úvodnej svätej omše: „Tento obraz sme dnes priniesli na hlavný oltár, a to len niekoľko týždňov po tom, ako sa v Ríme konala synoda o mladých, čím sme vlastne začali tradičný deviatnik – novénu, teda deväť dní modlitieb, úvah, svätých omší pred sviatkom Obetovania Panny Márie.“

 

V prvých dvoch tretinách novény boli hlavnými celebrantmi svätých omší viacerí biskupi zo Slovenska i zo zahraničia. Taktiež vybraní slávnostní kazatelia sú osobnosti zvučných mien. Tí v homíliách obohatili hlbokú teologickú teóriu o mnohé vlastné životné skúsenosti z práce s mladými ľuďmi v rôznych situáciách ich života.

Mladých povzbudzovali, aby nezabúdali na svoju kresťanskú formáciu, ktorú v rodinách dostali, ale napriek rôznym tlakom v spoločnosti sa snažili o dôslednú prípravu na svoje životné povolanie.