Trnavská novéna jubilovala

Tohtoročná novéna bola už 75. v poradí od obnovenia tradície úcty k milostivému obrazu Panny Márie Trnavskej. Kazatelia sa počas deviatich dní prihovárali na tému budúcnosti Cirkvi v malých spoločenstvách.
Ján Lauko 25.11.2019
Trnavská novéna jubilovala

Aj tento rok centrom Trnavy prechádzala procesia s milostivým obrazom. / Snímka: Jozef Sedlák


Deväť dní od 13. do 21. novembra je v Trnave už od roku 1944 spojených s novénou v Bazilike sv. Mikuláša, kde sa veriaci modlia pri milostivom obraze Panny Márie Trnavskej.

Úcta k tomuto obrazu má však už stáročnú tradíciu. Podľa svedectiev krvou a slzami Panna Mária ochránila Trnavčanov nielen od tureckých vpádov v roku 1663, ale aj pred šíriacou sa morovou epidémiou v roku 1710. Vtedy sa na sviatok Obetovania Panny Márie 21. novembra zhromaždilo v Bazilike sv. Mikuláša všetko zdravé obyvateľstvo a po prosebnej svätej omši vyšla z chrámu procesia. Ešte v ten deň morová epidémia ustúpila.

Tento rok sa veriaci modlili za malé spoločenstvá, v ktorých je budúcnosť Cirkvi. Pri svätých omšiach sa im prihovoril trnavský arcibiskup Ján Orosch, bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko či emeritný biskup Andrej Imrich. Zahraničným hosťom bol americký kardinál Raymond Leo Burke a vesprémsky arcibiskup Gyula Márfi.

O malých spoločenstvách ako ohniskách uzdravenia a formácie pre zranených, osamelých, závislých a vyhorených hovoril jezuita Ladislav Csontos. „V ideálnej rodine staršia generácia nemyslí v prvom rade na seba. Čo zhromažďuje, zhromažďuje pre nasledujúcu generáciu. Nielen materiálne, ale tiež duchovne, kultúrne, informačne. Chce odovzdať nasledujúcej generácii to najcennejšie, čo má.

Takisto staršia generácia chápe, že tá mladšia nemá skúsenosti, môže sa potknúť, môže zhrešiť a prijíma túto jej krehkosť. Tak, ako aj skupina anonymných alkoholikov prijíma toho, kto znova upadol do závislosti. Nevylúči ho, hriešnika prijíma a dáva mu novú šancu,“ povedal Ladislav Csontos pri svätej omši 18. novembra.

Dodajme, že trnavský arcibiskup udelil veriacim na tohtoročnej Trnavskej novéne dar čiastočných odpustkov.