U jezuitov vyrástla ignaciánska cesta

Pri príležitosti 500. výročia obrátenia sv. Ignáca a vyhlásenia Ignaciánskeho roku, ktorý potrvá do 31. júla 2022, slávili 20. mája v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove svätú omšu.
Jakub Halčák 25.05.2021
U jezuitov vyrástla ignaciánska cesta

Ignaciánska cesta pred exercičným domom v Prešove. Snímka: Jakub Halčák

Hlavným celebrantom bol prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak, SJ. Koncelebrantmi boli predstavený exercičného domu Ján Benkovský, SJ, a Jozef Šuppa, SJ. Páter Ján Benkovský svoju homíliu upriamil na život svätého Ignáca a jeho obrátenie.

Po svätej omši požehnali ignaciánsku cestu, ktorá sa nachádza v areáli exercičného domu. Zásluha o vybudovanie tejto cesty patrí Viliamovi Karľovi a Ľubomírovi Pilarčíkovi. Na tejto ceste sa nachádzajú výjavy miest, v ktorých prežíval svoj život svätý Ignác do svojho obrátenia.

Ignaciánska cesta bude slúžiť exercitantom na zamyslenie sa nad sebou. Nachádza sa tam aj delo, ktoré symbolizuje zranenie svätého Ignáca. Potrebné je ešte dobudovať malú kaplnku – Manresu. Exercičný dom slúži po celý rok na duchovné cvičenia pre zasvätené osoby, ako aj laikov.