Učiteľ roka je z Trstenej

Odborná porota z desiatich finalistov ocenenia Učiteľ roka vybrala Petra Palla. Ten učí na škole, ktorej zriaďovateľom je Spišská diecéza.
Katolícke noviny 04.10.2019
Učiteľ roka je z Trstenej


V Bratislave 3. októbra vyhlásili víťaza ocenenia Učiteľ roka 2019. Zo 70 prihlásených pedagógov vybrala odborná porota desiatich finalistov, pričom skúmala, ako sa učitelia snažia dosahovať vzdelávacie úspechy žiakov, ako spolupracujú s ďalšími vzdelávacími organizáciami, či sa zúčastňujú aj na mimoškolských aktivítách. Porota hodnotila tiež ako svoje skúsenosti odovzdávajú svojim kolegom či iným učiteľom.

 

Vyučovanie prispôsobené súčasnému nastaveniu detí

Z desiatich finalistov odborníci nakoniec vyhlásili za víťaza Petra Palla (39) zo Základnej školy s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej, ktorej zriaďovateľom je Spišská diecéza.

„Peter Pallo očaril porotu už počas svojej ukážkovej hodiny, bola absolútne prispôsobená súčasnému nastaveniu detí. Prváčikovia využívali moderné technológie, kreslili, diskutovali, nechýbala však ani hra na harmonike a rozcvička.

V závere vyučovania žiaci ukončili projekt zameraný na sledovanie vývojových štádií motýľov, ktorých vypustili do voľnej prírody. Forma hodiny však napriek tomu nebola nadradená obsahu,“ priblížil koordinátor ocenenia Učiteľ Slovenska František Cimerman.

 

Uvedomuje si individualitu a zraniteľnosť každého žiaka

Petrovi Pallovi sa v roku 2006 podarilo implementovať projekt Notebook pre každého žiaka, čo spestrilo a zefektívnilo výučbu na škole. Informačno-komunikačné technológie využíva aj pri mnohých metódach, ako je brainstorming, projektové vyučovanie, dramatizácia, kinematografia, intelektové hry či zážitkové učenie. Je zapojený do modernizácie vzdelávacieho procesu so spoločnosťou Microsoft pre školstvo.

V mimoškolskej činnosti sa venuje žiakom vo filmárskej, v programátorskej, tanečnej a speváckej oblasti. Je tiež hlavným koordinátorom celoslovenskej programátorskej súťaže Kodu CUP a medzinárodnej súťaže pre spevácke talenty DilongStar.

„Uvedomuje si individualitu a zraniteľnosť každého žiaka, chce v ňom objaviť oblasť, v ktorej má potenciál vyniknúť. Prepája školské prostredie s reálnym životom mimo hraníc školy. Všetko s cieľom, aby deti zábavnou, nenásilnou formou prijímali vedomosti, objavovali, skúmali a hľadali spoločné riešenia,“ píše o Petrovi Pallovi webová stránka ocenenia Učiteľ Slovenska.

Učiteľ Slovenska bude našu krajinu zastupovať na svetovom finále Global Teacher Prize v Dubaji na jar 2020.

Dodajme, že aj minuloročné ocenenie Učiteľ roka získala učiteľka z cirkevnej školy, konkrétne Zuzana Tkáčová z Gymnázia sv. Edity Steinovej v Košiciach.