Učiteľka Slovenska je z cirkevného gymnázia

Historicky prvou víťazkou v súťaži Učiteľ Slovenska sa 2. októbra stala učiteľka informatiky na Gymnáziu sv. Edity Steinovej v Košiciach Zuzana Tkáčová. V prvom ročníku súťaže uspela v konkurencii 100 učiteľov a Slovensko bude reprezentovať na medzinárodnom podujatí Global Teacher Prize v Dubaji. O svoje dojmy sa víťazka podelila aj s KN.

Ján Lauko 09.10.2018
Učiteľka Slovenska je z cirkevného gymnázia

Aká bola vaša reakcia, keď ste sa dozvedeli, že ste nominovaná na Učiteľa roka, a čo pre vás znamená, že ste toto ocenenie nakoniec získali?
Pre mňa to znamenalo možnosť ponúknuť a ukázať to pekné, čo som spolu s mojimi žiakmi dokázala.

To, že tieto aktivity oslovili odbornú porotu, ktorá mi udelila hlavnú cenu, pre mňa znamená jednak uznanie, že to, čo robím, má zmysel; jednak to predstavuje obrovskú výzvu pokračovať ďalej a šíriť myšlienky, ako meniť vyučovanie na našich školách smerom k modernejšiemu, zaujímavejšiemu a atraktívnejšiemu prístupu.

V tom je obrovská zodpovednosť, ktorú som od poroty dostala.

Prečo ste sa rozhodli, že študentov bilingválnej školy budete viesť k väčšiemu záujmu o technické a prírodné vedy?
Ak sa pozrieme, koľko absolventov bilingválnej školy reálne pokračuje po jej skončení v lingvisticky zameranom štúdiu na vysokých školách, na našom gymnáziu je to mizivé percento.

V konečnom dôsledku teda žiaci používajú angličtinu nie ako cieľ svojho ďalšieho profesijného uplatnenia, ale len ako nástroj alebo cestu. Preto možnosť získať ich pre prírodné vedy alebo techniku, ktoré sú mimoriadne dôležité pre technologický pokrok vyspelej spoločnosti v 21. storočí, bol môj prirodzený cieľ.

Na Slovensku (ale nielen tu) v súčasnosti pociťujeme v tejto oblasti nedostatočný záujem mladých ľudí. Špecificky v oblasti IT je situácia veľmi zlá a na trhu práce už teraz chýba dostatočný počet špecialistov. Preto sa snažím žiakom predstaviť informatiku ako perspektívnu oblasť pre ich ďalšie smerovanie.

Ako budete vo vašej práci so študentmi pokračovať? O čo by ste ju chceli rozšíriť?
Informatika je veľmi dynamicky sa rozvíjajúca oblasť, čo by sa malo odzrkadľovať aj v školskej informatike ako vyučovacom predmete. Je nevyhnutná neustála aktualizácia obsahu - začíname na škole s programovateľnými dronmi, umelou inteligenciou, nástrojmi pre virtuálnu a rozšírenú realitu.

Taktiež hľadám ďalšie príležitosti ako ponúknuť našim študentom v spolupráci s univerzitami a IT spoločnosťami viac motivačných a tematických workshopov a súťaží, kde by mohli rozvíjať svoje zručnosti a uplatňovať nové technológie.