Uctili si kardinálovu pamiatku

Slovensko si 24. októbra pripomenulo štvrté výročie úmrtia kardinála Jána Chryzostoma Korca. Pri tejto príležitosti sa v nedeľu 27. októbra na viacerých miestach slávili spomienkové sväté omše.
Ján Lauko 29.10.2019
Uctili si kardinálovu pamiatku

Svätá omša v jezuitskom kostole v Bratislave / Snímka: Ján Lauko


V jeho rodnej obci Bošany bohoslužbu vo farskom Kostole sv. Martina slúžil univerzitný kaplán a rektor UPC v Nitre Ľubomír Hlad. Svätú omšu so spomienkou na kardinála Korca slávili aj v Katedrále sv. Emeráme v Nitre, kde bol 15 rokov sídelným biskupom.

Svojho spolubrata si pripomenula aj Spoločnosť Ježišova, do ktorej Ján Chryzostom Korec vstúpil v septembri 1939. Bohoslužbu v jezuitskom kostole v Bratislave spolu s rehoľníkmi celebroval bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.

Ján Chryzostom Korec sa narodil 22. januára 1924 v Bošanoch. Za kňaza bola tajne vysvätený 1. októbra 1950 v Rožňave a po uväznení a internovaní takmer všetkých oficiálnych biskupov bol ako 27-ročný 24. augusta 1951 biskupom Pavlom Hnilicom tajne vysvätený za biskupa. Biskupskú službu však nemohol vykonávať verejne. Po celý tento čas pracoval ako robotník.

Od marca 1960 do februára 1968 bol väznený za vlastizradu. Po páde totality bol 6. februára 1990 vymenovaný za nitrianskeho biskupa. Diecézu viedol do roku 2005. Zomrel 24. októbra 2015, pochovaný je v dolnej lodi nitrianskej katedrály.