Uctili sme si Božiu Matku

Na viacerých pútnických miestach sa pri príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie stretli mariánski ctitelia, ktorí prišli vzdať vďaku Božej Matke. Pre epidémiu koronavírusu mali niektoré púte upravený program a slávili sa iba na farskej úrovni.
Katolícke noviny 18.08.2020
Uctili sme si Božiu Matku

Na nitrianskej kalvárii sa zasa zišli pútnici z mesta aj okolia. Snímka: Tibor Ujlacký

Na nitrianskej kalvárii sa konala už 254. výročná mariánska púť. Liturgické slávenia v slovenskom i maďarskom jazyku od 14. do 16. augusta dopĺňala pobožnosť krížovej cesty, adorácia a modlitba posvätného ruženca. Pútnická slávnosť vyvrcholila 16. augusta svätou omšou s nitrianskym biskupom Viliamom Judákom za účasti niekoľko stoviek veriacich z Nitry a okolia.

V Kláštore pod Znievom bola 15. augusta púť, ktorú založili jezuiti na podporu úcty k Panne Márii ešte v 17. storočí. Slávnostnú svätú omšu celebroval bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Po liturgickom slávení požehnal pamätnú tabuľu zakladateľke Rodiny Nepoškvrnenej, sestre Márii Bernadete Pánčiovej, ktorú odhalili v záhrade osobností pred vstupom do prepoštského Kostola Nanebovzatia Panny Márie.

Sviatok Božej Matky oslávili aj v centre Banskej Bystrice, kde sa nachádza farský Kostol Nanebovzatia Panny Márie. Na patrónku farnosti 14. – 16. augusta pamätali pri svätých omšiach, korunke Božieho milosrdenstva, ale aj eucharistickej adorácii. Súčasťou programu farskej slávnosti bol tiež koncert gregoriánskeho chorálu Scholy minor z františkánskeho kostola v Bratislave.

Dominikáni slávili mariánske slávnosti v Košiciach aj v Dunajskej Lužnej. V metropole východu sa na odpust pripravovali novénou. Slávnostnú svätú omšu v pútnickom Chráme Nanebovzatia Panny Márie 15. augusta slúžil nitriansky biskup Viliam Judák. Púť k Madone Žitného ostrova, ktorá sa konala už 24. raz, mala tento rok v Dunajskej Lužnej farský charakter. Vyvrcholila pontifikálnou svätou omšou s trnavským arcibiskupom Jánom Oroschom.

Púť k Nanebovzatej Panne Márii v Bobrove, ktorú miestni volajú aj „zelná“, sa tento rok konala tiež iba na farskej úrovni. Mariánskych ctiteľov prišiel okrem iných 16. augusta povzbudiť i spišský pomocný biskup Ján Kuboš.