Uctili sme si svätého Cyrila

Na viacerých miestach Slovenska si pripomenuli odkaz svätého Cyrila, od ktorého smrti 14. februára prešlo 1150 rokov.
Ján Lauko 19.02.2019
Uctili sme si svätého Cyrila

Žilina – Patrónmi Žilinskej diecézy sú svätí Cyril a Metod. Preto sa v deň liturgickej spomienky, keď pripadlo aj 11. výročie zriadenia diecézy, zišli veriaci v Kostole Sedembolestnej Panny Márie.

Svätú omšu celebroval žilinský biskup Tomáš Galis, ktorý sa po bohoslužbe zišiel so svojimi kňazmi na celodiecéznej rekolekcii.

Nitrianska diecéza – V deň 1150. výročia smrti svätého Cyrila, pôvodne Konštantína Filozofa, sa na odporúčanie nitrianskeho biskupa Viliama Judáka slávili v kostoloch diecézy sväté omše k úcte solúnskych vierozvestcov.

Okrem toho sa na poludnie vo všetkých diecéznych chrámoch rozozvučali zvony.

Košice – V gréckokatolíckej Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky si počas tretieho februárového týždňa veriaci mohli uctiť relikvie svätého Cyrila.

Pozlátený relikviár vložený do veľkej ikony daroval Košickej eparchii nitriansky biskup Viliam Judák v roku 2017 pri príležitosti 20. výročia zriadenia Košického apoštolského exarchátu, priameho predchodcu Košickej eparchie.

Devín – Úctu Konštantínovi Filozofovi vzdali 16. februára aj v Devíne. Veriaci sa zišli v Kostole Svätého kríža, svätú omšu celebroval správca farnosti Marián Gavenda. Po svätej omši sa mohli pomodliť pri relikviách svätých Cyrila, Klementa Slovenského a Klementa, pápeža.