ÚPN ocenil protikomunistický odboj

Ústav pamäti národa odovzdal 3. apríla v Bratislave dekréty veteránom protikomunistického odboja.
TK KBS 08.04.2019
ÚPN ocenil protikomunistický odboj

Portrét Titusa Zemana z väzenia / Snímka: tituszeman.sk


Ocenenými boli aj štyria kňazi: františkán Ambróz Jurčovič, saleziáni Štefan Sandtner a Titus Zeman i redemptorista Ján Janok. Celkovo boli dekréty udelené 39 veteránom, z toho 20 in memoriam. ÚPN chcela týmto spôsobom vyjadriť úctu mužom a ženám brániacim hodnoty slobody a demokracie v období neslobody.

Najstarší žijúci veterán, ktorý si prišiel prevziať dekrét osobne, bol 91-ročný Ján Pec. Za prenasledovaných sa prihovoril Jozef Krutý, ktorý bol komunistickým režimom odsúdený na 15 rokov.

„Vieme, že táto diktatúra bola zločin, a preto triezvo uvažujúci ľudia zaujali svoj správny postoj. Ďakujeme Bohu za to, že my sme sa mohli dožiť týchto okamihov. Preto i do budúcnosti, pokiaľ budeme mať sily a zdravia, budeme sa usilovať o to, aby sme si túto triezvosť zachovali,“ uviedol Jozef Krutý.