Upozorňujú na útoky proti prírode

Interiér bratislavského kostola kapucínov prešiel netradičnou zmenou. Hlavný oltár, bočné oltáre a priestor na stenách pod výjavmi krížovej cesty dočasne prekrývajú fotografie prírody. Konkrétne ide o koláže so snímkami vtákov. Cieľom tejto myšlienky je pripomenúť harmóniu medzi Stvoriteľom a celým stvorením.
Ján Lauko 06.07.2021
Upozorňujú na útoky proti prírode

Fotografie budú v kapucínskom Kostole sv. Štefana, uhorského kráľa, umiestnené do konca leta. Snímka: Erika Litváková

Na fotografiách sú vtáci, z ktorých väčšina druhov vyhynie pre príčiny spojené s nejakou ľudskou činnosťou. Všetky fotografie vyhotovil jeden z bratov kapucínov v okruhu sto kilometrov od Bratislavy. Je to teda niečo, čo sa priamo týka veriacich, ktorí kapucínsky kostol v hlavnom meste navštevujú.

Idea umiestniť v kostole fotografie vznikla na konci Roka Laudato si’. Snímky majú pripomenúť spojenie prírodného so sakrálnym, aby ľudia tieto dve sféry neoddeľovali. Niektorí totiž hovoria, že Boha cítia iba v prírode, iní tvrdia, že iba v kostole.

My ho však máme cítiť všade, pretože celý svet je Boží dom. Jedno i druhé nás privádza ku Kristovi. Fotografie majú preto ľudí trocha „vyrušiť“ a viesť k uvažovaniu o tomto spojení.

Aby návštevníci kostola lepšie porozumeli myšlienke prekrytia oltárov fotografiami vtákov, kapucíni vydali leták s úryvkom z encykliky Laudato si’. V ňom sa okrem iného píše:

„Harmónia medzi Stvoriteľom, ľudstvom a celým stvorením bola zničená, pretože sme sa chceli postaviť na miesto Boha a odmietali sme uznať, že sme ohraničené stvorenia. Táto skutočnosť znetvorila aj povahu príkazu podmaniť si zem (porov. Gn 1, 28), obrábať ju a strážiť (porov. Gn 2, 15). V dôsledku toho sa pôvodne harmonický vzťah medzi človekom a prírodou zmenil na konflikt (porov. Gn 3, 17 – 19).“

Preto je dôležité interpretovať harmóniu, ktorú svätý František z Assisi – ktorého duchovnými synmi sú aj bratia kapucíni – prežíval so všetkými stvoreniami, ako uzdravenie tohto narušenia.

„Svätý Bonaventúra povedal, že prostredníctvom univerzálneho zmierenia so všetkými stvoreniami bol František určitým spôsobom navrátený do stavu pôvodnej nevinnosti.

Ďaleko od tohto vzoru sa dnes hriech prejavuje so všetkou svojou ničivou silou vo vojnách, v rozličných formách násilia a zneužívania, v opustení tých, ktorí sú najkrehkejší, a v útokoch proti prírode,“ píše sa v letáku k netradičnej výstave fotografií v kapucínskom Kostole sv. Štefana, uhorského kráľa.