Upravené podmienky účasti na bohoslužbách

Od 12. januára môže prísť na verejné bohoslužby na Slovensku viac ľudí, naďalej však v režime OP. Nové pravidlá uvádza vyhláška Úradu verejného zdravotníctva. Sväté omše budú tak ako doteraz v režime OP (očkovaní a tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 v ostatných 180 dňoch).
TK KBS 18.01.2022
Upravené podmienky účasti na bohoslužbách

Pri bohoslužbách je potrebné naďalej dodržiavať hygienické opatrenia. Ilustračná snímka: Erika Litváková

Z vyhlášky vyplýva, že na bohoslužbu môže prísť maximálne 100 ľudí namiesto doterajších 30. Z vyhlášky ďalej vyplýva, že pri bohoslužbe bez spevu možno naplniť 50 percent kapacity kostola (pri dodržaní šachovnicového sedenia).

Pri spievanej bohoslužbe vyhláška určuje limit 25 percent kapacity (musí byť dodržané šachovnicové sedenie v každom druhom rade). Účastníci musia mať dýchacie cesty prekryté respirátorom.

Pre všetkých veriacich je naďalej dostupná služba individuálnej pastorácie, to znamená vysluhovanie sviatostí – svätej spovede či svätého prijímania – po osobnom dohovore s kňazom. V platnosti je stále dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedeľu a prikázané sviatky.