Uzavreli Rok Božieho slova

V Aule Teologickej fakulty v Košiciach sa 30. septembra konala vedecká konferencia s názvom Otváral nám Písma
TK KBS 06.10.2020
Uzavreli Rok Božieho slova

V prednáškach vystúpili odborníci z Pápežského biblického inštitútu z Ríma Dominik Markl, SJ, Peter Dubovský, SJ, a Attila Bodor, ktorí ponúkli biblické povzbudenie v súčasnej náročnej situácii v súvislosti s pandémiou a inými traumami v spoločnosti.

Prednášky viazané na postavu svätého Hieronyma zazneli od Eugenia Alliata, OFM, z Izraela za spolupráce Antona Tyrola a Miroslava Varša zo Slovenskej akadémie vied.

Súčasťou konferencie bola aj biblická výstava v Átriu Teologickej fakulty v Košiciach, ktorú tvorila zbierka biblických a blízkovýchodných artefaktov kazateľa Bratskej jednoty baptistov Michala Lapčáka. Okrem vystavených artefaktov si záujemcovia mohli pozrieť aj biblické exponáty patriace Košickému biskupstvu a Centru spirituality Východ-Západ Michala Lacka.