V Božom objatí (úryvok z knihy)

Počas návštevy pápeža Františka si môžete na našej internetovej stránke prečítať krátke ukážky z viacerých kníh, ktoré vydal Spolok svätého Vojtecha. Tento úryvok je z knihy V Božom objatí. Autorom publikácie, ktorú vydal Spolok svätého Vojtecha v Trnave v roku 2017, je Angelo Comastri.

KN red. 14.09.2021
V Božom objatí (úryvok z knihy)

Snímka: Erika Litváková

Úvod ku knihe Angela Comastriho V Božom objatí napísal pápež František. Píše v ňom: Rok milosrdenstva mi vyvrel zo srdca ako pozvanie k nádeji, ktorým sa obraciam na celý svet. Dnešný svet je poznačený hlbokými zraneniami a trpí pre mnohé nespravodlivosti. Môže sa však zmeniť, ak sa každý z nás stane lepším a dovolí, aby sa ho dotklo milosrdenstvo. Kto môže urobiť tento zázrak? Iba Boh, ktorý je nekonečne milosrdný.

Jednoduché a milé stránky tejto knihy vykresľujú tvár milosrdného Boha a pozývajú nás urobiť k nemu krok plný dôvery: „Na závažnosť hriechu Boh odpovedá plnosťou odpustenia. Milosrdenstvo bude vždy väčšie ako hriech a nik nemôže klásť hranice Božej láske, ktorá odpúšťa (Misericordiae vultus, 3).

Preto dúfam, že „slovo odpustenia dôjde ku všetkým a pozvanie zakúsiť milosrdenstvo nenechá nikoho ľahostajným“ (Misericordiae vultus, 19).

Pozývam mladých, aby s radosťou pristupovali k sviatosti zmierenia. Dobrá spoveď môže zmeniť život, ako sa to pred mnohými rokmi stalo mne.

Pozývam dospelých, aby pravidelne prijímali od Boha jeho odpúšťajúce objatie. Keď si očistíme srdce, zrazu je všetko krajšie, ľahšie, jednoduchšie.

Keď som čítal túto knižku, bol som dojatý. Želám všetkým, aby pocítili radosť pri pomyslení, že Boh má stále otvorené náručie, aby nás prijal a daroval nám pokoj, dôveru a nádej.

František