V Bratislave hovorili o slobode i migrácii

Hlavné mesto Slovenska hostilo delegátov z 19 krajín. Od 11. do 14. októbra sa stretli na valnom zhromaždení Konferencie európskych komisií pre spravodlivosť a pokoj (Iustitia et pax Europa). 
TK KBS 14.10.2019
V Bratislave hovorili o slobode i migrácii

Valné zhromaždenie Konferencie európskych komisií pre spravodlivosť a pokoj v Bratislave prilákala delegátov z 19 krajín. Snímka: TK KBS/ Stanislav Gábor

Zároveň diskutovali na medzinárodnom workshope Výzvy pre solidaritu – Spoločný život v Európe po 30 rokoch od pádu železnej opony.

Do Bratislavy pricestovali aj delegáti Iustitia et pax Europa na čele s jej predsedom, biskupom Noelom Treanorom zo Severného Írska a sekretárom Stefanom Luntem. 

Program sa začal v piatok 11. októbra v katedrálnom Chráme Povýšenia Svätého kríža gréckokatolíckou liturgiou. Slávil ju bratislavský eparcha Peter Rusnák, predseda slovenskej Rady Iustitia et pax, ktorá je poradným orgánom Konferencie biskupov Slovenska.

Sobotné predpoludnie patrilo mladým, ktorí v skupinkách uvažovali o dôsledkoch pádu železnej opony, boji za spravodlivosť a práva po 30 rokoch, migrácii a mobilite zo stredoeurópskej perspektívy či  o chudobe a sociálnom vylúčení rómskej komunity. 

V nedeľu si hostia pri Bráne slobody v Devíne pripomenuli viac ako 400 mužov a žien, ktorí zahynuli na hranici medzi Československom a Rakúskom v rokoch 1945 – 1989 pri ceste za slobodou. Nedeľný večer a pondelok patrili valnému zhromaždeniu Iustitia et pax Europa. 

Konferencia európskych komisií pre spravodlivosť a pokoj je organizácia so sídlom v Bruseli, ktorá združuje 31 národných komisií alebo rád Iustitia et pax. Pôsobia pri príslušných biskupských konferenciách a usilujú sa o odstránenie chudoby, presadzovanie ľudských práv, mieru, zmierenia, ako aj o rozvoj a zachovanie stvorenia.