V Jasove a Vrbovom oslavovali patróna Rádu premonštrátov

Premonštráti v Jasove si vzácnou slávnosťou – požehnaním organa – uctili spomienku svätej Moniky, matky svätého Augustína. V roku 1968 opátsky chrám postihol ničivý požiar, ktorému padli za obeť stropné fresky a spolu s nimi organ. Po tejto udalosti jeho hlas na niekoľko desaťročí onemel a po niekoľkých svojpomocných pokusoch o aspoň čiastočnú obnovu zo strany bratov sa jeho obnovy ujala Dielňa Bies z Hranovnice spolu so spoločnosťami Inics a Soft-art.
Jozef Vaško 28.09.2021
V Jasove a Vrbovom oslavovali patróna Rádu premonštrátov

Jasovský opát s neogotickou monštranciou Snímka: archív jasovského opátstva

Obnova sa ukončila na konci júla a nástroj požehnali práve na augustovú spomienku svätej Moniky. „V roku 2017 sme sa rozhodli, že dáme opraviť aj tento organ,“ uviedol opát Ambróz Martin Štrbák, OPraem. Obnova organa nadväzuje na už uskutočnenú obnovu fresky svätej Cecílie nad chórom.

Slávnosť bola umocnená prítomnosťou neogotickej monštrancie, ktorú premonštráti dali vyhotoviť vo Viedni v druhej polovici 19. storočia a ktorá dnes patrí do zbierky Slovenského národného múzea. Kongregácia sestier premonštrátok vo Vrbovom hostila spoločnú oslavu jubilea rádu práve pri príležitosti slávnosti svätého Augustína, ktorého regulou sa okrem iných reholí riadia aj premonštráti.

Pontifikálnu svätú omšu vo farskom Kostole sv. Gorazda slávil trnavský arcibiskup Ján Orosch spolu s nitrianskym biskupom Viliamom Judákom, ktorý bol slávnostným kazateľom, a s opátmi a premonštrátmi z Jasova, Novej Říše, zo Želiva a Strahova.

Tretia septembrová nedeľa bola v Jasove venovaná púti maďarsky hovoriacich veriacich. Slávnostnú svätú omšu pri tejto príležitosti celebroval ostrihomsko-budapeštiansky pomocný biskup Ferenc Cserháti. Spolu s ním ju koncelebrovali jasovskí kanonici a diecézni kňazi.

Hlavný celebrant sa v príhovore vrátil k medzinárodnému eucharistickému kongresu, ktorý hostila Budapešť. Pripomenul, že premonštráti sú podľa vzoru svätého Norberta veľkými ctiteľmi Eucharistie. Vyzdvihol dôležitosť Oltárnej sviatosti a svätej omše v našich životoch a tiež pôsobenie Rádu premonštrátov v tomto smere.