V Jasove si pripomenuli patróna opátstva

Posledný júnový víkend bol v Jasove venovaný slávnosti, ktorou si veriaci uctili patróna opátstva – svätého Jána Krstiteľa.
Jozef Vaško 06.07.2021
V Jasove si pripomenuli patróna opátstva

Na slávnosti patróna opátstva po prvýkrát od roku 1968 zaznel organ, ktorého obnova sa počas tohto roka realizuje. Snímka: Alex Marko

V sobotu 26. júna slávnosť patróna opátstva oslávili jasovskí premonštráti so spolubratmi zo strahovského a želivského kláštora a so sestrami z Kongregácie sestier premonštrátok.

Hlavným celebrantom svätej omše bol strahovský opát Daniel Peter Janáček, OPraem, spolu s ním koncelebroval jasovský opát Ambróz Martin Štrbák, OPraem, a prior želivského kláštora Tadeáš Róbert Spišák, OPraem.

Hlavný celebrant vo svojom príhovore vyzdvihoval Krista ako stredobod nášho života, ako stredobod osláv jubilea a stredobod života svätého Norberta, ktorý bol zakladateľom Rádu premonštrátov. Zaoberal sa tiež postavou svätého Jána Krstiteľa, ktorý bol Kristovým predchodcom a ktorý je jedným z patrónov rehole práve preto, že kaplnka v Prémontré, kde svätý Norbert zložil na Vianoce v roku 1121 s druhmi rehoľné sľuby, bola zasvätená svätému Jánovi Krstiteľovi.

Hostia sa po svätej omši presunuli do Východoslovenskej galérie v Košiciach, kde si pozreli výstavu Umením a slovom, ktorá sa venuje dejinám premonštrátov na východnom Slovensku.

Nedeľnú slávnostnú svätú omšu celebroval opát Ambróz Martin Štrbák, OPraem, spolu s priorom Petrom Jánom Budzákom, OPraem, a rektorom opátskeho chrámu Imrichom Richardom Rédlim, OPraem.

Vo svojom príhovore opát Ambróz priblížil význam kňazstva v židovskej tradícii v kontexte evanjelia zo slávnosti Narodenia sv. Jána Krstiteľa. Vysvetlil význam svätého Jána Krstiteľa z pohľadu Starého i Nového zákona. Povzbudil veriacich, aby ako Ján Krstiteľ, ale aj svätý Norbert boli prorokmi a charizmatikmi, ktorí svedčia o Ježišovi Kristovi.