V Jasove si uctili Karola Habsburského

Premonštráti v Jasove si pripomenuli bl. Karola Habsburgského.
Jozef Vaško 21.10.2018
V Jasove si uctili Karola Habsburského

Páter Budzák vyzdvihol, že cisár Karol obetoval svoje utrpenie za národy, ktoré mu boli zverené. / Snímka: Ján Zemčák

Cirkev 21. októbra spomína na osobu posledného panovníka Habsburskej monarchie – blahoslaveného cisára Karola I. V Opátstve premonštrátov v Jasove sa od mája tohto roku nachádza relikvia tohto svätca.

Pri tejto príležitosti sa v deň spomienky uskutočnila v Jasove slávnostná svätá omša, ktorú celebroval prior kláštora Peter Ján Budzák OPraem. V úvode pripomenul, že deň spomienky blahoslaveného Karola je dňom výročia cisárovho sobáša s princeznou Zitou Parmsko-Bourbonskou (21. októbra 1911).

V homílii celebrant vysvetlil, že relikviár, ktorý sa nachádza v Jasove, vyzerá ako „kľačadlo, ktoré mal Karol vo svojej izbe a na ňom mal položenú Bibliu. Na našom kľačadle je Biblia v spodnej časti (kde sa kľačí) a Karol na vrchnej“.

Vyzdvihol fakt, že cisár Karol obetoval svoje utrpenie za národy, ktoré mu boli zverené. Naznačil sociálny rozmer jeho krátkej vlády, keď viac myslel na chudobných a biednych ako na vlastný blahobyt a taktiež sa zmienil o jeho mierových snahách.