V Kamenici nad Cirochou vynovili okolie kostola

V Rímskokatolíckej farnosti sv. Štefana v Kamenici nad Cirochou sa 13. mája uskutočnila slávnosť, pri ktorej veriaci privítali košického pomocného biskupa Marka Forgáča.
Jaroslav Fabian 18.05.2021
V Kamenici nad Cirochou vynovili okolie kostola

Pri kostole postavili aj pietne miesto venované sv. Jánovi Pavlovi II. Snímka: Jaroslav Fabian

Takto pred rokom sa vo farnosti začala úprava exteriéru farského kostola, ktorá bola v uplynulých dňoch ukončená. Biskup Marek Forgáč pri tejto príležitosti toto dielo požehnal. Miestny farár Peter Sepeši priblížil, že obnovili vonkajšiu fasádu chrámu a takisto sa podarilo vymeniť ohrady a obnoviť aj vonkajší areál kostola.

„Je snaha vytvoriť oázu ticha a verím, že i vďaka rastlinám, ktoré sme zasadili, tu vznikne priestor pre ducha. Či už pri lurdskej jaskynke, alebo pri pietnom mieste, ktoré sme postavili svätému pápežovi Jánovi Pavlovi II. Máme za sebou množstvo námahy, ale vďaka spolupráci a obetavosti farníkov sa táto práca podarila,“ dodal Peter Sepeši.