V Kežmarku ponúkli veriacim netradičný biblický darček

Vo farnosti Kežmarok pripravili na Nedeľu Božieho slova tamojší kňazi svojim farníkom špeciálny biblický dar.
František Trstenský 19.01.2023
V Kežmarku ponúkli veriacim netradičný biblický darček

Veriacich v Kežmarku čaká na Nedeľu Božieho slova špeciálny biblický dar. Snímka: RKFÚ/-FT-

Je to vrecúško Izaiáš - 100 citátov. Ide o výber 100 veršov z Knihy proroka Izaiáša.

Taktiež je v ňom krátky príhovor Svätého Otca Františka o starozákonnom prorokovi Izaiášovi.

Súčasťou vrecúška je aj med, ktorý v duchu Žalmu 119 pripomína, že Božie slovo je sladšie ako med.

Aj týmto spôsobom kňazi chcú motivovať veriacich, aby zostali pravidelne v kontakte s Božím slovom.

„Už v predchádzajúce roky sme ponúkli našim farníkom Žalmovú pokladnicu a Pavlovu pokladnicu.

Striedame knihy zo Starého a Nového zákona.

Teraz sme trocha zmenili ,formát‘ z krabičky na vrecúško.

Stále sa usilujeme byť vynachádzaví v láske k Svätému písmu,“ vysvetľuje aktivitu dekan František Trstenský, farár v Kežmarku. 

Text: RKFÚ Kežmarok/-FT-