V Košiciach oslávili sviatok sv. Ondreja

Patróna Košickej arcidiecézy si kňazi pripomenuli v sobotu 28. novembra v Katedrále svätej Alžbety so svojím arcibiskupom metropolitom Bernardom Boberom.
Jaroslav Fabian 01.12.2020
V Košiciach oslávili sviatok sv. Ondreja

Kňazi Košickej arcidiecézy sa zišli na svätoondrejských celodiecéznych rekolekciách. Snímka: Jaroslav Fabian

Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober po úvodnom privítaní poukázal na slová sv. Ondreja „našli sme Mesiáša“. Pripomenul, že „z tohto poznania čerpal aj jeho brat, aj celá Cirkev“, a všetkým zaželal, aby im ich patrón, ktorý im je vzorom a orodovníkom, pomohol „s pokorou priznať milosť, že on si vyvolil nás“.

Na tému Jednota medzi nami sa košickému presbytériu v homílii prihovoril pomocný biskup Marek Forgáč, podľa ktorého nebolo tohto roku veľa príležitostí utužovať diecézne kňazské spoločenstvo.

Eucharistické stretnutie krátko pred začiatkom Adventu nazval malým nadýchnutím sa po všetkých reštrikciách v nedávnej minulosti a pred neistou budúcnosťou.

„V Jánovom evanjeliu je apoštol Ondrej ako ten, ktorý privádza svojho brata Petra k Ježišovi. On mu sprostredkoval toto stretnutie a bol akoby jedným ohnivkom v reťazi jeho povolania.“

Biskup Forgáč v homílii adresoval kňazom Košickej arcidiecézy aj tieto slová:

„Sme tu predsa nato, aby sme boli Božím slovom a chlebom povzbudení k tomu, aby sme sa stávali poslami pokoja. Aby sme aj v tejto neštandardnej situácii prinášali záchranu pre tento svet.

Aby sme predovšetkým my, kňazi, ktorí máme účasť na Kristovom prorockom úrade, vedeli v tejto dobe vidieť až za horizont púšte, ktorú vytvára súčasná kríza.

Aby sme predovšetkým my, kňazi, svojimi očami v tomto hustom negativizme, ktorý vytvára napätie, uvideli toho chlapca, ktorý má päť chlebov a dve ryby, a aby sme tak pripravovali cestu zázrakom v životoch ľudí.

Aby sme boli tí, ktorých radi oslovia iní ľudia, aby sme ich priviedli ku Kristovi. Aby sme boli ako apoštol Ondrej.“